Kestävä ruoka – ruokakasvatuksesta ilmiöitä opetukseen 2016

Kestävä ruoka –materiaali tarjoaa tietoa ja välineitä toteuttaa monialaisia opetuskokonaisuuksia kouluissa. Tavoitteena on, että opettaja kerryttää kestävään kehitykseen liittyvää tietopohjaa ja kestävän elämäntavan toteuttamiseen liittyviä opetustaitoja. Tervetuloa tutustumaan!

Ruokakasvatus on uuden opetussuunnitelman mukaisesti koko koulun yhteinen tehtävä ja mahdollisuus yhteisten projektien toteuttamiseen. Ruoka, vastuullisuus ja kestävä kehitys voidaan liittää jokaiseen oppiaineeseen moninaisin tavoin.

Materiaalissa syvennetään ruokakasvatuksen sisältöjä ja annetaan virikkeitä oppiaineiden väliseen yhteistyöhön. 

Neljä kiinnostavaa kokonaisuutta

Materiaali sisältää neljä kokonaisuutta. Kussakin kokonaisuudessa käsitellään ruokaketjun vastuullisuutta yhdestä tai kahdesta sen ulottuvuudesta käsin. Moduulit ovat

  1. Ympäristö ja eläinten hyvinvointi – näkökulmia ruuan vastuullisuuteen
  2. Tuoteturvallisuus ja työura ruoka-alalla
  3. Ravitsemuksellisesti laadukas ruoka
  4. Ruoka ja raha – lisäarvoa lähiruuasta

Moduulit koostuvat videoiduista luennoista ja  oppimistehtävistä. Tehtävissä korostuu tieto- ja viestintätaitojen kehittäminen ja niiden käyttö opetuksessa.

Oppimateriaalina käytetään mm. Ruokatiedon Ruokavisaa, joka on yläkoululaisille suunnattu vastuullisen ruokaketjun opetuskokonaisuus. Lue lisää moduuleista kunkin osion omalta sivuilta.

Materiaali on tuotettu vuonna 2016 toteutettuun täydennyskoulutukseen, jonka Ruokatieto järjesti ja Opetushallitus rahoitti.  Koulutus oli suunnattu kaikille peruskoulun opettajille.

Opetushallitus rahoittaa hanketta

Kestävä ruoka, vinjetti, Marko Myllyaho