Ravitsemuksellisesti laadukas ruoka

Ravitsemussuositusten mukaiset ruokavalinnat ovat myös kestäviä ruokavalintoja. Tässä osiossa käsitellään ruokaketjun vastuullisuutta ravitsemuksen näkökulmasta.
Katso sivulta kurssilla taltioidut luennot, tutustu lähiopetuksessa tehtyihin tehtäviin ja ota sopivimmat niistä osaksi omaa opetustasi!

Ensimmäinen luento käsittelee suomalaisia ravitsemussuosituksia ja niiden tulevaisuusnäkökulmaa. Luennoitsijana on laillistettu ravitsemusterapeutti, TtM Leena Putkonen.

Ruokatieto_ravitsemusluento

Toisessa luennossa pohditaan lasten näkemyksiä kouluruokailusta ja miten oppilaita voisi ottaa mukaan kouluruokailun kehittämiseen. Luennoitsijana on ravitsemuskasvatuksen asiantuntija, terveystiedon opettaja Sanna Talvia.

Ruokatieto_kouluruokailuluento_Sanna Talvia

Luentojen jälkeen katso liitetiedostoista kurssilla tehdyt tehtävät ja linkkilista.

Kestävä ruoka, vinjetti, Marko Myllyaho