Ympäristö ja eläinten hyvinvointi - näkökulmia ruuan vastuullisuuteen

Vastuullisuuden ulottuvuuksista ympäristö ja eläinten hyvinvointi ovat usein ne ulottuvuudet, jotka mietityttävät eniten oppilaita. Tässä osiossa käsitellään ruokaketjun vastuullisuutta niistä näkökulmista ja pohditaan miten ympäristöasiat ja eläinten hyvinvoinnin voisi tuoda osaksi opetusta.

Katso tältä sivulta kurssilla taltioidut luennot, tutustu lähiopetuksessa tehtyihin tehtäviin ja ota sopivimmat niistä osaksi omaa opetustasi!

Ensimmäinen luento käsittelee ympäristövastuullisuutta ruuantuotannossa. Luennoitsijana on Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton ympäristöjohtaja Liisa Pietola.

Kestävä_ruoka_ympäristöluento

Toinen luento käsittelee eläinten hyvinvointia, käsitteen määritelmää sekä Suomen tilannetta hyvinvoinnissa. Luennoitsijana on Eläinten hyvinvointikeskuksen johtaja Satu Raussi.

Ruokatieto_eläintenhyvinvointivideo

 

Luentojen jälkeen katso liitetiedostoista kurssilla tehdyt tehtävät ja linkkilista.

Kestävä ruoka, vinjetti, Marko Myllyaho