Kehitysideoita ja linkkivinkkjeä

Ruoka-aika! -ravintolatoimikuntien työpaja

Kouluruokailu muuttuu: asenteet, tekijät, haasteet ja toiveet ovat tänään erilaisia kuin edellisillä vuosikymmenillä. Tälle sivulle on kerätty työkaluja yhteistyön ja kouluruokailun kehittämiseen.

Parhaat ideat kouluruokailun kehittämiseen tulevat kunkin koulun sisältä. Nämä työkalut voivat auttaa vastaamaan kysymykseen: ”Mitä me haluamme ja miten voimme toteuttaa sen?”

Katso myös linkkivinkit vanhempainillan taustamateriaaliksi!

LINKIT

KOULURUOKA ROKKAA! (Suomen kulttuurirahasto)

Mahtava prosessityökalu oman kouluruokailun kehittämiseen sekä innostava esimerkki koulusta, jossa lähdettiin uudistamaan kouluravintolaa yhdessä ja hyvällä fiiliksellä.

KOULURUOKADIPLOMI (Ammattikeittiöosaajat ry)

Työkalu kouluruokailun ravitsemukselliseen, kasvatukselliseen ja ekologisesti kestävään kehittystyöhön. Sisältää runsaasti tietoa sekä harjoittelu- että diplominsuoritus osat. 

HYVÄN KOULURUOAN JULISTUS (Ammattikeittiöosaajat ry)

Huoneentaulu, jossa nähtäväksi tai keskustelun pohjaksi hyvän kouluruoan keskeisiä asioita.

TOIMINTAPAJA – JÄRKIPALAA (Sitra)

Työkalu toiminnan kehittämiseen. Toiminnalliset harjoitteet tarjoavat vaihtelua pöydän ääressä istumisella. Niiden kautta päästää pohtimaan omia asenteita, tavoitteita, tekemään omia ajatuksia näkyväksi ja kuuntelemaan toisia.

AIKUISET LUOVAT RUOKAILUYMPÄRISTÖN – JÄRKIPALAA (Sitra)

Työkaluja koulun yhteistyöhön, koulun käytänteiden ja ruokailun kehitittämiseen.

CASE: LINTU SININEN (Karjaan yhteiskoulu ja lukion kouluruokailu)

Esimerkki siitä, miten koulu voi muokata kouluruokailua ja ruokakasvatusta näköisekseen.

PAREMPAA KOULURUOKAA -KILPAILU KEITTIÖILLE (ELO-säätiö)

Kilpailun tarkoituksena on nostaa kouluruuan ammattilaisten kunnioitusta ja muistuttaa siitä arvokaasta työstä, jota tehdään kouluruokailun ja yhdessäolon onnistumiseksi.

KOULURUOKAILUSTA KOTIVÄELLE (OPH)

Vanhemmille suunnattu tietopaketti kouluruokailusta.

SKOLMAT SVERIGE

Innovatiivinsen nettityökalun avulla ruotsalaiset koulut ja kunnat voivat arvioida omaa kouluruokaluaa ja sen vaikutuksia useasta näkökulmasta, omat osiot opettajille, rehtoreille koululaisille, vanhemmille sekä keittiöpalveluille.

LAUTASMALLISARJA KOULURUOKAILUUN (Leipätiedotus ry)

13:sta erilaisen lautasmallin sarja, jonka voit tilata maksullisena julistesarjana tai tulostaa maksuttomasti.

 

Lukuvinkkejä

Kouluruokasuositus. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Helsinki, Savion Kirjapaino Oy, 2008.

Kouluruokailun vaikuttajat. Kansalaiskasvatuksesta kulutuskulttuuriin. Ruckenstein M. Kirjassa: Lapset ja nuoret instituutioiden kehyksissä. Pekkarinen E., Vehkalahti K. & Myllyniemi S. (toim.). Nuorten elinolot -vuosikirja 2012. Unigrafia Oy. Helsinki, 2012.

Mistä motivaatio käyttäytymisen muutokseen? Absetz P. THL:n esityksiä. 2010.

Kouluruoka (teema numero). Julkaisussa: Ravitsemuskatsaus 1/2013.

Joukkoruokailun kehittäminen Suomessa – joukkoruokailun seuranta- ja kehittämisen työryhmän toimenpidesuositus. Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki 2010.

Julkiset ruokapalvelut ja ruokakasvatus: arjen käytäntöjen kautta kestävään ruokahuoltoon. Risku-Norja H., Silvennoinen S., Nuoranne K. & et al. MTT Kasvu 10. 2010.

Kouluruokailu kutsuu nauttimaan ja oppimaan. Lintukangas, S, Palojoki, P. Jyväskylä, Kopijyvä Oy. 2012.

Kouluruoka-agentti, vinjetti, Marko Myllyaho