Kehitysideoita ja linkkivinkkjeä

Ruoka-aika! -ravintolatoimikuntien työpaja

Kouluruokailu muuttuu: asenteet, tekijät, haasteet ja toiveet ovat tänään erilaisia kuin edellisillä vuosikymmenillä. Tälle sivulle on kerätty työkaluja yhteistyön ja kouluruokailun kehittämiseen.

Parhaat ideat kouluruokailun kehittämiseen tulevat kunkin koulun sisältä. Nämä työkalut voivat auttaa vastaamaan kysymykseen: ”Mitä me haluamme ja miten voimme toteuttaa sen?”

Katso myös linkkivinkit vanhempainillan taustamateriaaliksi!

LINKIT

KOULURUOKA ROKKAA! (Suomen kulttuurirahasto)
Mahtava prosessityökalu oman kouluruokailun kehittämiseen sekä innostava esimerkki koulusta, jossa lähdettiin uudistamaan kouluravintolaa yhdessä ja hyvällä fiiliksellä.

KOULURUOKADIPLOMI (Ammattikeittiöosaajat ry)
Työkalu kouluruokailun ravitsemukselliseen, kasvatukselliseen ja ekologisesti kestävään kehittystyöhön. Sisältää runsaasti tietoa sekä harjoittelu- että diplominsuoritus osat. 

HYVÄN KOULURUOAN JULISTUS (Ammattikeittiöosaajat ry)
Huoneentaulu, jossa nähtäväksi tai keskustelun pohjaksi hyvän kouluruoan keskeisiä asioita.

PAREMPAA KOULURUOKAA -KILPAILU KEITTIÖILLE (ELO-säätiö)
Kilpailun tarkoituksena on nostaa kouluruuan ammattilaisten kunnioitusta ja muistuttaa siitä arvokaasta työstä, jota tehdään kouluruokailun ja yhdessäolon onnistumiseksi.

KOULURUOKAILUN MERKITYS (OPH)
Tietopaketti kouluruokailusta.

SKOLMAT SVERIGE
Innovatiivinsen nettityökalun avulla ruotsalaiset koulut ja kunnat voivat arvioida omaa kouluruokaluaa ja sen vaikutuksia useasta näkökulmasta, omat osiot opettajille, rehtoreille koululaisille, vanhemmille sekä keittiöpalveluille.

Lukuvinkkejä
 

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. (2017). Syödään ja opitaan yhdessä - kouluruokailusuositus. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Ruckestein, M. (2012). Kouluruokailun vaikuttajat. Kansalaiskasvatuksesta kulutuskulttuuriin. Teoksessa Pekkarinen E., Vehkalahti K. & Myllyniemi S. (toim.). Lapset ja nuoret instituutioiden kehyksissä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2012. Helsinki: Unigrafia Oy.

Kouluruoka-agentti, vinjetti, Marko Myllyaho