Materiaalipankki

Tältä sivulta löydät materiaaleja, joilla Kouluruoka-agenttitiiminne pääsee toiminnassa alkuun. Lataa tiedostot sivun alalaidasta.

Tilannekartoituslomake

Täyttäkää tämä lomake ensimmäisessä agenttitiimin kokouksessa. Voitte täyttää sen yksin, pareittain, yhdessä tai voitte jopa teettää koko koululla isomman tutkimuksen, jos haluatte. Agenttitiimin työn edetessä palatkaa aina välillä tilannekartoituslomakkeeseen ja katsokaa miten olette edistyneet tavoitteissanne!

Kouluruokailun vuosikello

Kouluruokailun vuosikelloa voi käyttää Kouluruoka-agenttitiimin toiminnan suunnittelun pohjana. Merkitkää vuosikelloon agenttitiimin tulevat tapaamiset, erilaiset teemaviikot, juhlapäivät, vanhempainillat ja muut tapahtumat, joiden järjestämiseen agenttitiimi jotenkin osallistuu.

Koulussamme on Kouluruoka-agentteja! -juliste

Tämän julisteen voitte tulostaa ja laittaa kouluravintolan seinälle. Sen voi myös laittaa koulun info-tv:oon tai vastaavaan. Tämä on helppo tapa kertoa, keitä olette, mitä teette ja miten toimintaan pääsee mukaan!

Kouluruokailu ja koulun ruokakasvatus -kalvosarja vanhempainiltaan

Tämän kalvosarjan avulla voitte kertoa kouluruokailusta voi kertoa vaikka vanhempainillassa. Tiedosto ladataan  ja sitä voi vapaasti muokata omaan käyttöön sopivaksi. 

Kalvosarjan ensimmäiset kalvot ovat esityskalvoja (2-13). Niihin on kiteytetty koko asia muutamalla sanalla tai kuvalla. Niiden avulla voit kertoa juuri niitä asioita, jotka ovat omassa koulussasi tärkeitä ja ajankohtaisia. Muut kalvot (14-36) on tarkoitettu taustamateriaaliksi esittelijälle itselleen. Voitte toki käyttää myös niitä osana esitystäsi tai keskustelua, miten vain parhaaksi näette.

Kouluruoka-agentti, vinjetti, Marko Myllyaho