Mikä kouluruoka-agentti?

Kouluruoka-agenttien tehtävä on kehittää oman koulun kouluruokailua. Kouluruoka-agentit muodostavat agenttitiimin, johon kuuluu oppilaiden, opettajien ja ruokapalveluhenkilöstön edustajia.

Kysyttäessä, mitkä ovat tärkeimmät asiat kouluruokailun onnistumisen kannalta, yleisimmät kaksi vastausta ovat yhteistyö ja arvostus. Ne merkitsevät eri ihmisille eri asioita: keittiön väelle, opettajille, oppilaille ja koulun muulle henkilökunnalle. Yhteistyön ja arvostuksen lisääminen vaatii ajatusten ja tavoitteiden näkyviksi tekemistä.

Kouluruoka-agenttitiimi pyrkii yhdessä löytämään vastauksia ja ratkaisuja kouluruokailun kehittämiseksi.

Yhteisen pöydän ääressä keskustellaan koulun omasta kouluruokailusta, sen hyvistä ja huonommistakin osasista.

Agenttitoiminnassa kouluruokailu nähdään kokonaisuutena, johon sisältyy itse ruuan lisäksi myös esimerkiksi ruokailun sosiaalinen merkitys, kouluravintola viihtyisyys, jonotus, ruokailuaika- ja ajankohta, ruuan mieluisuus, teemaviikot ja tapahtumat kouluravintolassa jne.

Agenttitiimin tavoite on

  • saada oppilaat osallistuman kouluruokailun kehittämiseen kokonaisuutena.
  • kehittämisideoiden ja –ehdotusten antaminen puolin ja toisin kaikille osapuolille: ruokapalvelutyöntekijöille, oppilaille ja opettajille.
  • hyvän kouluruokailuhengen nostattamien koko koulussa.

AGENTTITOIMINNAN TAUSTAA

Kouluruoka-agenttitoiminta perustuu Helsingin kaupungin opetusviraston malliin, siellä agenttitiimejä kutsutaan ravintolatoimikunniksi. Ravintolatoimikuntahanke pilotoitiin lukuvuonna 2012-2013 yhdeksässä helsinkiläisessä koulussa ja kahdessa lukiossa.

Pilotin tavoitteena oli kehittää ja luoda malli koulujen ja toisen asteen oppilaitosten ravintolatoimikuntatoiminnalle, lisätä lasten ja nuorten osallisuutta koulu- ja opiskelijaruokailun sekä ruokakulttuurin kehittämiseksi opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

Pilotista saatiin myönteistä palautetta, joten hanke laajennettiin lukuvuonna 2014-2015 kaikkia helsinkiläisiä oppilaitoksia koskevaksi. Tämä materiaali perustuu Helsingin mallin aineistoihin ja Helsingin kaupungin opetusviraston alkuperäisideaan. Tavoitteena on konseptoida alkuperäisidea ja tuottaa aineisto, jolla kouluruoka-agenttitiimi voidaan perustaa mihin tahansa oppilaitokseen Suomessa.

Kouluruoka-agentti, vinjetti, Marko Myllyaho