Miten agenttitiimi perustetaan?

Rehtori, ruokapalvelun edustaja ja opettaja sopivat agenttitiimin perustamisesta. Oppilaiden edustajat voidaan valita monella tapaa!

Oppilaat valitaan agenttitiimiin kouluun soveltuvasti: yksi/kaksi jokaiselta luokalta tai luokka-asteelta, oppilaskunnan/ympäristöryhmän tms. edustajia yms. Tapoja on monia!

Agenttitiimi voi tavata muutaman kerran lukukaudessa, kuukausittain, joka toinen viikko tai miten se oman koulun aikatauluihin sopii. Tapaamisajat kannattaa sopia sellaisiksi, että kaikki pääsevät paikalle. Pienempien oppilaiden koulupäivät ovat lyhyitä, ja usein ruokatunti on huono aika ruokapalveluhenkilöille.

Miten tarttua toimeen?

Toiminta kannattaa aloittaa tilannekartoituslomakkeen täyttämisellä. Sen perusteella voitte miettiä, miten juuri teidän koulun ruokailua kannattaisi lähteä kehittämään.

Ottakaa tavoitteeksi hakea Kouluruokadiplomia! Jos koululla on jo Kouluruokadiplomi, on agenttitiimi hyvä tapa jatkaa kouluruokailun kehittämistä edelleen.

Kouluruoka-agentti, vinjetti, Marko Myllyaho