Viranomaisvalvonta

Suurin osa elintarviketurvallisuuden valvonnasta on Suomessa kunnan vastuulla. Kunnan terveysvalvontaviranomaiset, monen nimike on terveystarkastaja, tekevät tarkastuskäyntejä elintarvikehuoneistoihin kuten ruokakauppoihin, ravintoloihin ja elintarviketehtaisiin.

Terveystarkastajat käsittelevät ilmoitukset elintarvikehuoneistoista ja tarkastavat omavalvontasuunnitelmat. Kuluttaja voi ilmoittaa terveystarkastajalle, jos näkee epäilyttävää elintarvikkeiden käsittelyä tai ottaa yhteyttä, kun on muuten aiheesta kysyttävää.

Kuntien terveysvalvontaviranomaisten tukena on asiantuntijoita lääninhallituksissa ja valtakunnallisesti Ruokavirastossa.

Elintarvikkeita ja niiden käsittelyä koskevien lakien ja määräysten valmistelu keskitetään Maa- ja metsätalousministeriöön (MMM).

MMM ja Ruokavirasto ohjaavat elintarviketurvallisuuden kehittämistä koko maassa ja kaikissa elintarvikeketjun vaiheissa pellosta pöytään.

Oiva-hymy

Oiva-hymy on Ruokaviraston koordinoima järjestelmä, jonka tarkoituksena on julkistaa elintarvikevalvonnan tarkastustietoja kuluttajalle. Oivassa arvioidaan hymynaamoilla elintarviketurvallisuutta, kuten elintarvikehygieniaa ja tuoteturvallisuutta. Kuntien elintarvikevalvojat tarkastavat valvontasuunnitelmat. Lakia noudattamalla yltää parhaimpaan hymyyn. Hymynaama on siis merkkinä siitä, että elintarviketurvallisuus on hyvällä mallilla.

Oivaan liittyy Oiva-arviointiohjeet, joita elintarvikevalvojat ympäri maan käyttävät. Tällä pyritään tarkastuskäytäntöjen yhtenäistämiseen. Oivan myötä pyritään lisäämään läpinäkyvyyttä niin, että kuluttajalla on mahdollisuus nähdä tarkastustulokset. Lisäksi Oiva antaa mahdollisuuden yrityksille tuoda oma hyvä toiminta esille myös kuluttajille.

01.2021