Normaali versio

Biologiset vaaratekijät

Biologisia vaaratekijöitä ovat sekä silmälle näkymättömän pienet eliöt, mikrobit että muut eliöt, kuten alkueläimet ja loiset. Näitä käsitellään luvuissa mikrobiologia ja ruokamyrkytykset.

Tuhoeläimiä ovat

  • elintarvikkeissa lisääntyvät tuholaiset
  • sisätilojen tuhohyönteiset
  • ulkona elävät hyönteiset
  • muut eläimet.

Mitkään eläimet eivät kuulu elintarvikkeiden käsittelytiloihin tai varastoihin. Niin kärpäset, linnut, kissat kuin koirat tuovat mukanaan hygieniariskejä. Ravintoloiden tarjoilutiloissa lemmikit ovat sallittuja ravintoloitsijan luvalla. Vammaisen opaskoira on aina sallittu eläin asiakastiloissa.

Kuivien elintarvikkeiden varastoiminen lämpimässä antaa tuotteen seassa mahdollisesti oleville elintarviketuholaisten munille sopivat olosuhteet kehittyä toukiksi ja edelleen aikuisiksi kuoriaisiksi, jotka taas munivat jne. Koisaperhoset voivat saastuttaa koko kuiva-ainevaraston erityisen nopeasti, koska aikuinen muoto lentelee paikasta toiseen.

BSE, bovine spongiform encylopathy

Hyvin epätodennäköinen on riski sairastua hullun lehmän tautiin. Sen aiheuttaa lehmälle keskushermostokudoksessa tapahtuva muunnos. Ihminen voi saada tartunnan vain syömällä lihaa, joka on saastunut tällaisella kudoksella. Tautia esiintyy jonkun verran vanhoilla lehmillä. Varmasti tauti on löydetty Suomessa kerran. Teurastuksen yhteydessä vanhojen lehmien ruhot tarkastetaan, jotta saastunutta lihaa ei päädy käyttöön.