Vaaratekijät

Elintarvikkeen turvallisuutta ja säilyvyyttä uhkaavia asioita kutsutaan vaaratekijöiksi.

Terveysvaaralla tarkoitetaan mitä vaan mikrobiologista, kemiallista tai fysikaalista tekijää tai tilaa, joka voi vaarantaa elintarvikkeen turvallisuuden.

Riski on todennäköisyys vaaran esiintymiselle ja sen aiheuttaman tilanteen vakavuus.

Riskin arvioimiseen vaikuttaa minkälaiseen kulutukseen ja kuinka herkille kuluttajille tuote on tarkoitettu. Esimerkiksi harvoin ja pieninä määrinä syötävissä karkeissa sallitaan väriaineita, jotka vauvan päivittäisessä ruoassa voisivat olla terveydelle arveluttava tekijä.

Kemiallinen vaara syntyy, jos syötävässä tuotteessa on siihen kuulumatonta ainetta tai jonkun aineen pitoisuus on liian suuri.

Fysikaalisen vaaran aiheuttavat tuotteessa olevat ylimääräiset esineet ns. vierasesineet. Nämä ovat yleensä aistein havaittavissa.

Mikrobiologisen vaaran aiheuttajat ovat elollisia, näkymättömän pieniä eliöitä. Ne voivat säilyä elävinä elintarvikkeiden seassa ja jotkut jopa lisääntyvät elintarvikkeissa.

Mikrobit, loiseläimet, alkueläimet ja tuhoeläimet aiheuttavat biologista vaaraa.

Saastumisella eli kontaminaatiolla tarkoitetaan minkä tahansa vaaraa aiheuttavan tekijän joutumista elintarvikkeeseen.

Ruokamyrkytykseksi kutsutaan kaikista näistä vaaratekijöistä aiheutuneita sairastumisia.

 

01.2021

Kaikki artikkelit aiheesta Elintarvikkeiden hygieniaa uhkaavat tekijät