Normaali versio

Elintarvikkeiden hygieniaa uhkaavat tekijät

Ruokatieto, Lupa kokata

Elintarvikkeen turvallisuuden ja säilyvyyden voivat pilata vaaratekijät, jotka voivat olla luonteeltaan kemiallisia, fysikaalisia tai mikrobiologisia. Sivulla vaaratekijöiden lähteet kootaan yhteen, mistä vaaratekijöitä voi elintarvikkeeseen joutua.