Hygieniapassi

Ruokatieto, Lupa kokata

Pizzakokki, jäätelömyyjä ja ruokatehtaan työntekijä ovat esimerkkejä henkilöistä, jotka työssään käsittelevät helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Heidän tulee ymmärtää elintarvikehygieniaa ja osata toimia niin, etteivät tuotteet aiheuta ruokailijalle sairastumista, ruokamyrkytystä. Heidän tulee osoittaa tietonsa suorittamalla hygieniaosaamistesti kolmen kuukauden kuluessa tällaisen työn aloittamisesta. Testin läpäissyt saa Ruokaviraston hygieniaosaamistodistuksen eli niin kutsutun hygieniapassin. Hygieniapassin suorittamisesta on säädetty elintarvikelaissa.

Elintarvikelaki (23/2006) edellyttää, että hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita työkseen käsittelevien henkilöiden on osoitettava hygieniaosaamisensa Ruokaviraston mallin mukaisella hygieniapassilla. Elintarvikealan toimija varmistaa tämän vaatimuksen toteutumisesta työntekijöidensä osalta osana omavalvontaansa.

Käytännössä hygieniaosaamistodistus vaaditaan lähes kaikilta, jotka työskentelevät kioskeissa, kahviloissa, pikaruokapaikoissa, ruokakaupoissa tai elintarviketehtaissa.

Tämän opiskeluaineiston yhtenä tarkoituksena on auttaa valmistautumisessa viralliseen hygieniaosaamistestiin.

01.2021