Hyödylliset ja haitalliset mikrobit

Suurin osa luonnon ja elintarvikkeidenkin mikrobeista on elintarvikehygieniaa ajatellen haitattomia.

Mikrobeja, joita tarkoituksella käytetään mm. elintarvikkeiden valmistamisessa, kutsutaan hyödyllisiksi.

Mikrobit ovat ihmiselle haitallisia, jos ne aiheuttavat elintarvikkeiden pilaantumista tai sairastumista.

Sairauksia aiheuttavia mikrobeja kutsutaan myös vaarallisiksi ja patogeeneiksi.