Lämpötila

Lämpötila on erittäin oleellinen mikrobien lisääntymiseen ja lisääntymisnopeuteen vaikuttava olosuhdetekijä. Kullakin mikrobilajilla on oma ihanne- eli optimilämpötilaalue, missä sen lisääntyminen on nopeinta. Ihannetta kylmemmissä olosuhteissa mikrobit lisääntyvät hitaammin. Alle nolla-asteen lämpötilassa mikrobit eivät lisäänny, mutta yleisesti säilyvät lisääntymiskykyisinä.

Huom päivitys 2021. Kylmiin oloihin sopeutuneita bakteereita kutsutaan psykrotrofeiksi. Ne lisääntyvät 0–+20 celsiusasteen lämpötilassa, parhaiten kuitenkin +20–+25 celsiusasteen lämpötilassa. Psykrotrofit bakteerit käyttävät ravinnokseen etenkin elintarvikkeiden proteiinia. Yleisesti niitä tavataan kaloissa, joiden pilaantumisen ne aiheuttavat. Psykrotrofit ovat yleisiä elintarvikkeiden pilaajamikrobeja. (ruokavirasto.fi / Yleistä mikrobeista)

Ihmisten ja eläinten elimistön mikrobeille löytyy usein suotuisin lämpötila väliltä 20­-45 astetta. Maaperässä ja vesistöissä on mikrobeja, jotka ovat sopeutuneet tätä viileämpiin olosuhteisiin. Monet homeet ja ruokamyrkytysbakteereista Listeria ja Yersinia pystyvät lisääntymään hyvinkin kylmissä jääkaappilämpötiloissa.

01.2021