Lisääntymiseen vaikuttavat tekijät

Lisääntymisedellytykset

Mikrobeja on kaikkialla. Jotta ne lisääntyisivät, tulee olosuhteiden olla sopivat. Kaikki mikrobit tarvitsevat lisääntymiseen ravintoa ja vettä, lämpötilan tulee olla pääsääntöisesti plusasteita. Happamuus ja happitilanne vaikuttavat, mitkä mikrobit pystyvät lisääntymään.

Elintarvikkeet ovat koostumukseltaan monimutkaisia, seuraavassa käydään läpi yleisiä sääntöjä olosuhteiden vaikutuksesta mikrobien lisääntymiseen.

Hiivojen, homeiden ja bakteerien vaatimukset lisääntymisolosuhteille kohdistuvat seuraaviin tekijöihin:

  • ravinto
  • vesi
  • lämpötila
  • happi läsnä tai ei
  • happamuus

Mitä paremmin olosuhteet vastaavat mikrobilajin ihanneolosuhteita (optimiolosuhteita), sitä nopeammin mikrobit lisääntyvät, toisin sanoen sitä tiheämmin solu pystyy jakautumaan. Mikrobien lisääntymistä suosivan tilanteen viipymäaika on niin ikään oleellinen asia.

Homeet ja hiivat tarvitsevat ravinnoksi erityisesti sokereita, bakteerit yleisesti valkuaisaineiden aminohappoja.

Lue sivupalkin linkeistä veden, lämpötilan, hapen ja happamuuden merkityksestä mikrobien lisääntymiseen. 

01.2021