Omavalvontavelvoite

Elintarviketoimijan tulee olla ammattilainen omalla alallaan. Toimijan tulee tuntea omat raaka-aineensa, käsittelyjensä vaikutus niihin ja tuotteensa. Toimijan tulee tietää omiin tuotteisiinsa ja toimintatapaansa liittyvät riskit. Ammattitaitoa on osata kehittää sellaiset tuotteet ja valita sellaiset toimintamuodot, ettei kuluttajille aiheudu vaaraa.

Jokaisen toimijan tulee itse laatia itselleen omaan toimintaansa sopiva suunnitelma, jonka avulla varmistetaan elintarvikkeiden turvallisuus, hyvä säilyvyys ja säädösten mukaisuus.

Suunnitelma tulee

  • kirjoittaa
  • huolehtia, että koko henkilökunta sen tuntee
  • toteuttaa
  • tallentaa erilaiset mittaustulokset ja kirjaustiedot
  • pitää ajan tasalla päivittämällä
  • hyväksyttää kunnallisella terveysviranomaisella, mikäli kyseessä on elintarvikelaitos kuten makkaratehdas.

Velvoite koskee niin pelkästään pakattuja kuivatuotteita myyvää pikkukauppaa, koulun tai ison sairaalan keittiötä kuin elintarviketeollisuutta.