Elintarvikkeiden hygieniaa uhkaavat tekijät

Tämä osio kiinnostaa oppilaita omakohtaisten, lehtijuttujen ja myös toisten kertomien kokemusten kautta. Näistä asioista on kuitenkin hyvin paljon ns. ’mutu-tietoa’, usein väärääkin tietoa liikkeellä. Aihetta käsitellessäsi anna riittävää ja asiallista tietoa elintarvikkeiden oikeasta käsittelystä, vierasaineista ja lisäaineista, samoin esim. kalan syöntiin liittyvistä mahdollisista riskeistä. Välttyäksesi väärinkäsityksiltä tässä aiheessa, käsittele ensin kotipiirissä ja vasta sitten elintarviketeollisuudessa sattuneet vahingot. Painota tuotteiden turvallisuutta sekä sitä lainsäädäntöä, joka koskee koko elintarvikereittiä ”pellolta pöytään” asti, samoin jokaisen, myös asiakkaan ja kuluttajan, sekä oppilaan itsensä vastuuta, siinä ketjussa.

VINKKEJÄ OPETUKSEEN

Voit aloittaa tämän kappaleen osiolla: Vaaratekijöiden lähteet. Keskustele oppilaiden omista kokemuksista tilanteissa, jolloin elintarvikkeista on aiheutunut harmia. Opetuskalvo 6: Mikä ruuassa mättää? -kuvan avulla voitte yhdessä pohtia, miten mokia sattuu kotona tai kotitalousluokassa, mikä tai kuka ne aiheuttaa ja miten virheitä voisi ehkäistä ja korjata. Kenen on vastuu ja mitä laiminlyönneistä voi seurata? Huomioikaa erityisesti riskiryhmät (opetuskalvo 7) ja vaaratekijät (opetuskalvo 8). Kuvien avulla selvennät myös käsitteitä. Aiheen käsittelyn loppupuolella on hyvä ottaa harjoitukset elintarviketeollisuuden takaisinvetoilmoituksista ja jatkaa keskustelua siitä miten suurtuotannossa toimitaan kun virheitä mahdollisesti tapahtuu.

Aiheen laajuuden ja asiapitoisuuden vuoksi, voit antaa tästä osiosta enemmänkin kotitehtäviä, vaikkapa pienet esitelmät lisäaineista, ympäristömyrkyistä, kalan syöntisuosituksista jne. Tietoa löytyy paljon Ruokaviraston sivuilta.

KERTAUKSEEN JA KEVENNYKSEEN

Opetushallituksen verkko-oppimateriaalin Purtavaa puhtaasti, oikein ja väärin -kysymykset ovat hyvää kertausta tai herätystä. Kysymyksiä voi käyttää monin tavoin. Oppilaat voivat mennä esimerkiksi jonoon luokan keskelle. Opettaja lukee väittämän, oikein vastaavat siirtyvät oikealle ja väärin vastaavat vasemmalle. Perusteluja voi kysyä aina muutamalta oikean rivin oppilaalta. Samoin tietokilpailut ryhmissä tai pullonpyöritystä piireissä tai vaikkapa paritentti oikein ja väärin -väittämillä tai mitä muita mukavia kertaustapoja keksitkään. Tietokoneilla oppilaat voivat kerrata osioita itsenäisesti kotona tai koulussa. Tätä Opetushallituksen aineistoa kannattaa hyödyntää varsinkin kertauksissa myös muilla tulevilla oppitunneilla. Oikein ja väärin -väittämät valmentavat myös hyvin tulevaan hygieniapassitestiin.

Mielenkiintoista kevennystä tuntien kulkuun saa myös todellisista tapahtumista lehtiartikkelien avulla. Lukekaa yhdessä tai erikseen ja miettikää mitä tapahtui ja miksi. Helsingin Sanomien artikkelit: ”Miten rotta ja russakka valloittivat Suomen” (artikkeli 1).

LISÄTIETOA AIHEESEEN

ruokavirasto.fi / Elintarvikkeiden turvallisen käytön ohjeet • tietopaketti / elintarvikkeiden luontaiset myrkyt, kemialliset, fysikaaliset ja biologiset vaaratekijät sekä elintarvikkeet / elintarviketietoa / vierasaineet.

ruokavirasto.fi / Elintarvikkeiden takaisinvedot / takaisinvetoilmoitukset ja arkisto

edu.fi / oppimateriaalit: purtavaa puhtaasti

TEHTÄVIÄ OPPILAILLE

1. Ota luokkaan esimerkkejä hyvistä ja huonoista työvälinemateriaaleista, esimerkiksi kulunut emalikulho, vanha puuhaarukka, alumiinikattila, rautapata, säröinen posliiniastia ja naarmuttunut muovinen leikkuulauta, kristalliastia, teräskattiloita jne. Tutkikaa yhdessä mitä astioita saa käyttää ruoanvalmistuksessa ja mitä ei. Perustelkaa valinnat.

2. Tutkikaa yhdessä erilaisia pakkausmateriaaleja jaelintarvikepakkauksia, esim. pakasterasioita ja -pusseja, leivinpaperia, paistopusseja, viilipurkkeja, muovisia hillopurkkeja, jätepusseja jne... Millaisista tuotteista löytyy pikari-haarukka-merkki tai vastaava teksti? Miksi elintarvikkeita ei saa pakata muihin kuin niille tarkoitettuihin materiaaleihin?

3. Tarkastele yhdessä oppilaiden kanssa elintarvikkeiden pilaantumisilmiöitä jättämällä kotitalousluokan lämpimimpään paikkaan esim. siivun makkaraa, kalaa, lasin maitoa, leipäviipaleen, avatun säilykepurkin, kuoritun banaanin ja perunan sekä sokeroituja pakastemarjoja. Mitä ilmiöitä niissä on tapahtunut vuorokauden tai pidemmänkin ajan kuluessa. Minkälainen pilaantumisilmiö niissä on kyseessä?

4. Etsi takaisinvetoilmoituksista seuraavat asiat (ruokavirasto.fi) elintarvikkeet / takaisinvetoilmoitukset ja arkisto

  • Millaisia tuotteita vedettiin takaisin?
  • Mikä aiheutti takaisinvedon?
  • Miten tuote vedettiin takaisin?
  • Onko kysymyksessä kemiallinen, mikrobiologinen vai fysikaalinen vaaratekijä?
  • Kenelle vaara olisi haitaksi?
  • Miten takaisinvedettävä tuote ja määrä oli yksilöity?
  • Huomioi erän suuruus, tuotanto ja kellonaika.

5. Piirrä ohjetaulu korvasienten keittämisestä.

6. Piirrä ohjetaulu papujen keittämisestä.

Aiheeseen liittyvät opetuskalvot voi ladata tämän sivun alareunasta.

01.2021