Hygieniaosaaminen

Monille oppilaille hygieniapassi on tuttu asia vanhempien ja tuttavien kautta. Hygieniapassi ja sen tuomat hyödyt esimerkiksi kesätöiden saamisessa kiinnostavat opiskelijoita! Keskusteltavaa ja kyselyjä kurssin alkaessa varmasti riittää!

VINKKEJÄ OPETUKSEEN

Voit aloittaa keskustelun hygieniapassin tarpeellisuudesta ”Kokki Koheltajan” avulla (opetuskalvo 1). Miksi hygieniapassi? Tarvitaanko sitä? Millainen on hygieniapassi ja keiden se pitää suorittaa? Miksi he ovat valinneet kurssin, onko siitä hyötyä? Mitä hyötyä siitä on? Miksi on päädytty testijärjestelmään? Minkälainen lainsäädäntö passin takana on? Pidämmekö hygieenisyyttä itsestään selvyytenä? Huomaammeko seikat, jotka ovat jo kunnossa?

Hygieia ja kuva modernista ammattitaitoisesta elintarviketyöntekijästä (opetuskalvo 2) tukee jo alkanutta keskustelua hygieniasta. Vaikka turvallisen ja puhtaan ruoan merkitys on tiedostettu jo antiikin ajoilta lähtien, miksi hygienian merkitys korostuu tänä päivänä, selviää tehtävien avulla opiskelun jatkuessa.

Kurssin suorittaminen on kokonaisuus, jonka arviointiin voit käyttää niin tuntiosaamista, omia erillisiä tehtäviä, kokeita kuin virallisen hygieniaosaamisitestin läpäisemistä. Sitouta opiskelijat jo alkuvaiheessa opetukseen sopimalla myös kokeista ja annettujen tehtävien suorittamisesta ennen Ruokaviraston virallista testiä. Näin vältyt useampien uusintatestien järjestämiseltä ja kustannuksilta. Sovi testi ajoissa Ruokaviraston hyväksymän testaajan kanssa.

Oppimateriaalin alkuosan tarkoituksena on innostaa oppilaita opiskelemaan elintarvikehygieniaa sekä saada heidät kiinnostumaan elintarvikkeista uudella tavalla. Tämän osion tehtävien tarkoituksena on soveltaa aikaisemmin koulussa opittua asiaa uuteen, aloittaa elintarvikkeiden tutkiminen eri näkökulmista ja selvittää käsitteet.

Opiskelun aikana oppilaille herää varmasti kysymyksiä, miksi kotona tai kotitaloustunneilla ei aina tehdä kaikkia asioita juuri niin kuin elintarvikelaki määrää. Alussa ja opiskelun edelleen jatkuessa kannattaakin painottaa eroja kotipiirin ja suurkeittiöiden sekä elintarviketeollisuuden välillä, esim. ruoan reitit pellolta pöytään (opetuskalvo 3) kotikeittiön tai elintarviketeollisuuden kautta, riskiryhmät, työntekijöiden lukumäärä eri vaiheissa, ketjussa mukana olevien yritysten määrä sekä aika-lämpötila- yhdistelmät helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kanssa. Opiskelun jatkuessa nämä asiat selviävät ymmärrettävästi oppilaille.

LISÄTIETOA AIHEESEEN

ruokavirasto.fi / hygieniapassi • löydät tietoa lainsäädännöstä ja hygieniaosaamisesta sekä kuvan hygieniapassista ja hygieniaosaamistestin mallikysymykset vastauksineen.

hygieniapassi.fi -sivustolta löydät lisäksi tietoa itse testaamistilanteesta sekä testaajista

www.ruokatieto.fi • oppimateriaali / ruoan reitit

ruokatieto.fi / Lupa kokata / oppilasmateriaali / sanastoversio S2-opetukseen

ruokavirasto.fi / tietoa elintarvikkeista selkosuomeksi / Tietoa hygieniapassista selkosuomeksi

hygieniapassi.fi / materiaalia useilla kielillä

TEHTÄVIÄ OPPILAILLE

(Tehtävät kannattaa tehdä kotitalousluokassa oikeilla elintarvikkeilla).

1. Muistatko mitä tarkoitettiin omavaraistaloudella?

Ennen vanhaan jokaisella perheellä oli oma peltotilkkunsa, jota viljeltiin. Sieltä saatiin vilja, josta leivottiin leipä. Jokaisessa talossa oli karjaa, maidosta kirnuttiin voita ja kanat munivat kananmunia. Ne harvat elintarvikkeet, joita ei saatu omasta tuotannosta, ostettiin lähikaupoista kuten esim. suola. Jatka tarinaa. Kysele isovanhemmiltasi tai etsi kirjoista tietoa siitä, miten elintarvikkeita säilöttiin entisaikaan, kun ei ollut sähköä ja lähikauppaankin saattoi olla kilometrien matka.

2. Etsi viidestä erilaisesta elintarvikkeesta valmistusmaa tai -paikkakunta. Mistä ne ovat tulleet? Arvioi niiden lyhin matka kotikauppaasi. Arvioi niiden pisin matka kotikauppaasi?

3. Mikä on elintarvike? Miten määrittelisit sen? Mikä on raaka-aine, mikä ruoka-aine?

Vinkkejä tehtäviin 4, 5 ja 6:

Ota oppitunnille oikeita elintarvikkeita jokaisesta ryhmästä niiden valmistustavan ja säilyvyyden mukaan. Tehtävässä 5 voit hyödyntää kotitalousluokan säilytystiloja ja pyytää oppilaita sijoittamaan elintarvikkeet niille kuuluviin säilytyspaikkoihin ja sen jälkeen tehdä tai teettää tehtävän 6. Tehtävien avuksi löytyy myös opetuskalvot.

4. Ryhmittele elintarvikkeet valmistuksen perusteella oikeisiin ryhmiin (opetuskalvo 4).

5. Laita elintarvikkeet niille sopiviin säilytyspaikkoihin (opetuskalvo 5).

6. Ryhmittele elintarvikkeet säilyvyyden perusteella. Mitkä elintarvikkeista kuuluvat helposti pilaantuviin, pilaantuviin ja säilyviin elintarvikkeisiin? Mitä muita elintarvikkeita kuuluu helposti pilaantuvien elintarvikkeiden ryhmään? Määrittele omin sanoin helposti pilaantuva elintarvike.

6. Piirrä kaavio ulkolaisen ja kotimaisen elintarvikkeen reitistä alkupisteestään lähikauppaasi. Käytä karttaa apunasi ja mieti mitä ja millaisia kulkuneuvoja tarvitaan? (tehtävässä voisi olla elintarvikkeita jokaisesta ryhmästä pilaantuvuuden mukaan, käytä apunasi myös opetuskalvoa 3).

Alla aiheeseen liittyvät opetuskalvot.

01.2021