Puhtaanapito

Myös tämä osio liittää aikaisemmin opitut asiat käytäntöön. Vaikka siivous ei aina olekaan oppilaiden mielestä innostavaa puuhaa, perustelut hygieenisille käytännöille ovat tiedossa ja jo se lisää motivaatiota työskennellä hygieenisemmin. Lisää vinkkejä hygieeniseen työskentelyyn saat tämän osion tehtävistä.

LISÄTIETOA AIHEESEEN

ruokavirasto.fi Yritykset/Elintarvikeala/Elintarvikealan yhteiset vaatimukset/ Elintarvikehygienia/Puhtaanapito  • tietopaketti

TEHTÄVIÄ OPPILAILLE

1.Kertaa käsin tapahtuva astioiden peseminen kotitalousluokassa. Perustele jokainen työvaihe. Ota pintapuhtausnäyte (esim. spotchek plus) puhdistetuista astioista ja tiskialtaista.

Nopeita pintapuhdistusnäytteitä (esim. spotcheck plus) voidaan ottaa kurssin aikana vaikkapa omasta työpisteestä puhdistamisen jälkeen.

2. Puhdista työpöytäsi oikean pesujärjestyksen mukaisesti ja desinfioi pöytä puhdistuksen jälkeen desinfiointiaineen käyttöohjeita noudattaen. Ota puhtausnäytteet (hygicult) pöydän puhdistamisen ja desinfi oinnin jälkeen.

3. Tarkasta kotitalousluokan kuiva-ainevarasto. Onko varasto ja tuotteet asianmukaisessa kunnossa. Jos ei ole, mitä korjaustoimenpiteitä tekisit?

4. Tarkasta kotitalousluokan siivouskomeron siisteys. Onko se ja siivousvälineet asiallisessa kunnossa. Saako kaikkia välineitä käyttää mihin siivouskohteeseen tahansa? Mitä korjaustoimenpiteitä tekisit siivouskomerolle ja -välineille?

5. Opetelkaa koneellisen astianpesun vaiheet sekä lämpötilat koulun keittiöllä astianpesukoneen vieressä, samoin miten puhtaat astiat siirretään paikoilleen.

6. Tutustukaa koulun siivouskomeroon vesipisteineen ja lämpöpattereineen.

7. Piirrä pH-asteikko ja aseta siihen puhdistusaineet pHluvun mukaan.

8. Pohtikaa vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

  • Millaiseen puhdistukseen käytetään neutraaleja, emäksisiä ja happamia puhdistusaineita?
  • Miksi suurkeittiöissä on eri siivouskomerot valmistus- ja asiakastiloille?
  • Miksi siivouskomeroissa on oma vesipiste?
  • Miksi siivouskomeroissa on lämpöpatteri?
  • Miksi siivousvälineet pitää puhdistaa ennen komeroon jättämistä?
  • Miksi kosteita muovivateja ei saa pinota päällekkäin?
  • Miksi pesu- ja desinfektioaineet kannattaa annostella ohjeen mukaan?
  • Tuleeko työpöydästä steriili, kun se desinfioidaan?

01.2021