Ruokamyrkytykset

Ruokamyrkytykset-osio konkretisoi aiemmin opetetun käytäntöön. Kokonaisuus kiinnostaa opiskelijoita, sillä monella saattaa olla omia kokemuksia tai lähipiirin esimerkkejä sairastumisesta. Ruokamyrkytyksiä voi aiheena lähestyä monelta eri näkökulmalta, esimerkiksi ajankohtaiset lehtijutut, kokemukset ja kertomukset kiinnostavat. Aiheeseen liittyvien asioiden muistamista kannattaa opetella ja helpottaa erilaisten pelien ja ryhmätöiden avulla.

LISÄTIETOA AIHEESEEN

Tammikuu 2021 tiedon mukaan COVID-19 koronavirus ei aiheuta ruokamyrkytyksiä. Ajantasaisen tiedon koronaviruksesta liittyen elintarvikkeisiin saat ruokavirasto.fi/korona -sivustolta. 

ruokavirasto.fi • elintarvikkeet / elintarviketietoa / ruokamyrkytykset -tilastoja mm. ruokamyrkytystapauksista, tapahtumapaikoista, välittäjäelintarvikkeista sekä muuta tietoa ruokamyrkytystapauksista Suomessa.

YouTubesta löytyy Ruokaviraston video Kuusi simppeliä ohjetta, joilla voit välttyä ruokamyrkytyksiltä (2 min, julkaistu 2019)

Ruokamyrkytysbakteereista ja ruokamyrkytyksistä runsaasti lisää tietoa antavat

thl.fi / taudit ja taudinaiheuttajat A-Ö

Korkeala Hannu (toim.): Elintarvikehygienia, ympäristöhygienia, elintarvike- ja ympäristötoksikologia, WSOY 2007. Tästä laajasta tuoreesta käsikirjasta löytyy syventävää tietoa, esimerkkejä havainnollistamiseen ja vastauksia moniin kiperiinkin kysymyksiin. Monien tämän aineiston kuvitustenkin pohjana ovat olleet tämän kirjan tiedot tai kuvat.

TEHTÄVIÄ OPPILAILLE

1. Piirrä kaavio- tai sarjakuva Staphylococcus aureus-bakteerin aiheuttamasta ruokamyrkytyksestä.

2. Piirrä bakteeri-itiöiden aiheuttama ruokamyrkytys kaaviokuvana.

3. Piirrä noro- ja hepatiitti-A-viruksien aiheuttama ruokamyrkytys kaaviokuvana.

4. Etsi tietoa hepatiitti-A-rokotteista. Sehän on ainoa ruokamyrkytysmikrobi, jota vastaan voimme hankkia suojan.

5. Piirrä tunnistettava hahmo jokaiselle loiseläimelle.

6. Muistele ja mieti, mitä otat huomioon käsitellessäsi broilerin lihaa kotona tai kotitaloustunneilla?

7. Kirjoita ja kuvita ”kultaiset säännöt” siitä, miten ruokamyrkytyksiä ehkäistään.

8. Ruokamyrkytyksiä aiheuttavat bakteerit ja virukset jäävät hyvin mieleen esimerkiksi muistipelin avulla: Opiskelijat ovat innokkaita muistipelin tekijöitä itsekin tai voit vaihtoehtoisesti käyttää oheisen opetuskalvojen 16-17 kuvia.

Oppimateriaaliin tutustumisen jälkeen oppilaat voivat pelata pareittain muistipeliä. Oppilaat avaavat vuorotellen oikeaksi tietämänsä kohdan, kunnes kaikki laput on poistettu.

Oikeasta käännöstä saa pisteen, väärästä virhepisteen tai menettää vuoronsa. Keksikää yhdessä säännöt.

Opetuskalvon aineistoa voit käyttää myös vaihtoehtoisesti ryhmittelytehtävänä: leikkaa ruudukot ja pystytason otsikot ja laita ne sekaisin kirjekuoreen. Jaa nämä kirjekuoret kullekin oppilasryhmälle. Jokainen ryhmä voi jäsennellä ruudut oikean otsikon alle sinitarran avulla pulpetille tai seinään.

9. Erilaisia ruokamyrkytystapauksia voitte käsitellä ryhmissä siten, että jokainen ryhmä tai työpari esittelee erilaisen tapauksen aiheesta, selvittää tapahtumapaikan, sairastuneiden lukumäärän, ruokamyrkytysten aiheuttajan ja välittäjäelintarvikkeen. Vaikka perustelut eivät vielä ole täysin selvät, voitte yhdessä pohtia niiden syitä ja miten ruokamyrkytykset olisi voitu välttää. Jos et ole ehtinyt kerätä lehtileikkeitä, löydät näitä tapauksia ruokavirasto.fi / zoonoosikeskus -sivulta

Aiheeseen liittyvät opetuskalvot voi ladata sivun alareunasta.

01.2021