Tuhoeläintorjunta

Tuhoeläintorjunnassa tärkeintä on ehkäistä koko ongelman syntyminen.

Pidetään kissat, koirat, rotat, hiiret, linnut ja ulkoilman hyönteiset pois keittiö- ja myymälätiloista. Ovet ja ikkunat pidetään kiinni. Tuotteita ei jäähdytetä eikä säilytetä ulkona. Kaikki tarvikkeet esimerkiksi leipomolaatikot säilytetään sisällä. Jätteet sen sijaan viedään pois elintarvikehuoneistosta mahdollisimman pian.

Siisteys, hyvä järjestys ja puhtaus ovat tärkeimmät ehkäisykeinot. Suojellaan tuotteita kansilla ja vastaavilla.

Kun toimitaan ulkona torimyynnissä tai ravintolateltassa, käytetään katoksia ja muita sopivia suojauksia.

Jos tuhoeläimiä ehkäisevistä toimista huolimatta kuitenkin esiintyy, on muutamia hyväksyttyjä torjuntatapoja.

Lentäviä hyönteisiä voidaan pyydystää sähköisillä loukuilla. Rottia ja hiiriä voidaan pyydystää syöttilaatikoilla. On joitakin tuholaistorjuntasuihkeita, joita saa käyttää pakattujen tuotteiden varastoissa.

Kuiva-aineissa lisääntyvien kuoriaisten ja koisaperhosten pääsyä tuotteiden mukana ei voida täysin estää, mutta niiden lisääntymistä voidaan ehkäistä huolehtimalla:

  • viileä kuiva-ainevarasto
  • tuotteet hyllyillä, ei lattialla
  • tuotteiden kuntoa tarkkaillaan
  • nopea kierto tuotteissa, ei hankita liian suuria varastoja kerralla
  • ensin tulleet käytetään ensin (FIFO-First In - First Out)
  • varastoastiat käytetään tyhjiksi ja puhdistetaan säännöllisesti.

Jos toukkia tai kuoriaisia näkyy, on saastuneet tuotteet hävitettävä ja tutkittava muut saman varaston tuotteet ongelman rajaamiseksi. Varasto puhdistetaan.

Tuholaistilanteen seuranta on myös omavalvontaa.