Normaali versio

Puhtaanapito

Ruokatieto, Lupa kokata

Edellytys elintarvikkeiden puhtaudelle on siisti käsittely-ympäristö ja puhtaat työvälineet. Puhtaanapidon eri puolia käsitellään sivuilla: siivoussuunnitelma, siivousaineet ja -välineet, desinfiointi, tuhoeläintorjunta ja jätteiden käsittely.