Tulostettava oppilasmateriaali

Elintarvikehygienian Lupa kokata -oppimateriaalista on tuotettu tulostettava oppilasmateriaali sekä oma versio S2-opetukseen.

Tältä sivulta voit ladata ja tulostaa Lupa kokata -aineiston tulostettavan oppilasmateriaalin.

Lupa kokata -materiaalista on lisäksi tuotettu sanastoversio S2-opetukseen. Ideana versiossa on, että maahanmuuttajataustainen opiskelija voi tehokkaasti hyödyntää jo olemassa olevaa opetusmateriaalia. 

Materiaalin on tuottanut Luksian aikuisopisto yhteistyössä Ruokatiedon kanssa osana Opetushallituksen tukemaa Sulautuvaa tukisuomea –projektia. Sanastoversiot ovat myös ladattavissa ja tulostettavissa liitteistä.

Sanastoversion tavoitteena on auttaa henkilöä, jonka äidinkieli ei ole suomi, ymmärtämään elintarvikehygienian perusteita.

Sanaston rinnalle voi tehdä omakielisen selityksen

Opiskelumateriaalista on tekstin rinnalle poimittu uusia ja vaikeasti ymmärrettäviä sanoja, annettu niiden perusmuodot ja joskus sanan selitys tai synonyymi. Pitkiä yhdyssanoja on purettu osiin.

Sanaluettelossa jotkin sanat toistuvat montakin kertaa, koska ei voi olettaa, että kerran uuden sanan kohdattuaan lukija muistaa sen muutaman kappaleen kuluttua. Suomenkielisten sanojen vieressä on tilaa, johon opiskelija voi kirjoittaa omakielisen käännöksen tai selityksen.

Lyhennetyssä sanastoversiossa tekstiä ei ole muutettu, mutta osa tekstistä on poistettu materiaalin tiivistämiseksi.  Myös osa kuvista on poistettu, jotta materiaalin käyttäjä voi itse lisätä kuvia omaa oppimista vahvistaakseen. 

01.2021

Lupa_kokata_logo_Marko_Myllyniemi