Korkeakoulut

Korkeakouluopiskelijoille tarkoitettu Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna -opetuskokonaisuus perehdyttää opiskelijat vastuullisuuden käsitteeseen ja vastuullisuuden seitsemään ulottuvuuteen.

Opetuskokonaisuus koostuu Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna -materiaalista ja monivalintatentistä.  Opetuskokonaisuus on suunnattu ensisijaisesti alan tiede- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille.

Opetuskokonaisuus luotiin koulutushankkeessa, joka päättyi vuoden 2013 lopussa. Oppimateriaali on edellen korkeakoulujen vapaasti käytettävissä.

Materiaalin on tuottanut Ruokatieto Yhdistys ry, ja sen ovat toimittanneet Päivi Haavisto ja Minna Nurro. 

Yhteistyökumppanina hankkeessa oli Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT. Opetuskokonaisuuden tuottamiseen saatiin maa- ja metsätalousministeriön Laatuketjun tukea. 

Vastuullisuuden seitsemän ulottuvuutta ovat ympäristö, tuoteturvallisuus, ravitsemus, työhyvinvointi, eläinten hyvinvointi, paikallisuus ja taloudellinen vastuu.

Materiaaliin pohjautuvat monivalintakysymykset (80 kpl) on saatavissa kysyttäessä osoitteesta ruokatieto@ruokatieto.fi

 

ruokatieto, vastuullisuus, kansikuva

Kaikki artikkelit aiheesta Opettajien materiaali