Kestävä ruoka pellolta pöytään – opettajien täydennyskoulutus 2022

Ruokatieto järjestää vuonna 2022 viisi etäkoulutusta suomalaisesta ruokajärjestelmästä. Koulutuksissa saat vinkkejä ruokakasvatustyökalupakin rakentamiseen sekä keinoja ruoan arvostuksen nostamiseen ja rakentavaan ruokakeskusteluun.

Tieto ruoan alkuperästä ja sen eteen tehdystä työstä ruokaketjun eri vaiheissa lisää ruoan arvostusta, ja se puolestaan ohjaa lapsia ja nuoria tietoisempiin ja kestävämpiin ruokavalintoihin.

Kestävä ruoka pellolta pöytään -täydennyskoulutus vahvistaa opettajien tietopohjaa suomalaisesta ruokajärjestelmästä sekä sen toimintaan ja kestävyyteen liittyvistä teemoista. Tietopohjan lisäksi koulutus tarjoaa valmiuksia ruokarauhan vahvistamiseen ja rakentavan ruokakeskustelun luomiseen.  Osana koulutusta osallistujat tutustuvat erilaisiin ruokakasvatuksen menetelmiin ja materiaaleihin ja kokoavat samalla omaan opetukseensa soveltuvaa ruokakasvatuksen “työkalupakkia”.

Ruokatiedon järjestämä täydennyskoulutus on Opetushallituksen rahoittama, ja se järjestetään joustavasti etätoteutuksena, jotta osallistuminen on mahdollista asuinpaikasta ja ajasta riippumatta. Koulutuksen voi aloittaa ja suorittaa milloin tahansa suoritusajankohdan puitteissa. Maksuton täydennyskoulutus on suunnattu ensisijaisesti peruskoulun ja toisen asteen opettajille ja kasvattajille. 

VIISI KIINNOSTAVAA KOKONAISUUTTA

Koulutus koostuu viidestä eri aihekokonaisuudesta, joista voi valita haluamansa 1 – 5 kokonaisuutta. Kaksi ensimmäistä koulutusmoduulia pidetään kevätkaudella 2022 ja loput kolme syyskaudella 2022. Mikäli voit itsenäisesti valita VESO-koulutuksesi, voit hyödyntää tätä täydennyskoulutusta omaan VESO-koulutukseesi.

  1. Kestävyys kotimaisessa ruokajärjestelmässä, suoritusaika 1. – 31.3.2022
  2. Alkutuotanto, suoritusaika 1. – 30.4.2022
  3. Elintarviketeollisuus, suoritusaika 1. – 30.9.2022
  4. Ruokakauppa, suoritusaika 1. – 31.10.2022
  5. Ruokahävikki ja kiertotalous, suoritusaika 1. – 30.11.2022

Moduulit koostuvat etäluennoista (luentojen tallenteet nähtävissä myös jälkikäteen), videomateriaalista, oppimistehtävistä sekä niihin liittyvistä tietomateriaaleista. Koulutuksen luennoitsijat ovat alansa huippuja ruoka-alan eri osa-alueilta: tutkimuksesta, ruokakasvatuksesta, alkutuotannosta, elintarviketeollisuudesta ja kaupasta. 

Päivitämme koulutusten tietoja verkkosivuillemme vuoden 2022 edetessä.

Ilmoittaudu vuoden 2022 koulutuksiin tästä!