Kestävyys kotimaisessa ruokajärjestelmässä, 1. – 31.3.2022

Tässä koulutusosiossa avataan ruokajärjestelmän laajaa käsitettä sekä tutustutaan siihen, millaisista näkökulmista ruokajärjestelmän ja ruokaketjun kestävyyttä voidaan tarkastella.

Koulutuksessa saat vastauksia kysymyksiin: Mikä ihmeen ruokajärjestelmä? Mistä ruokajärjestelmä rakentuu ja miten sen kestävyyttä voidaan parantaa? Kuinka puhua ruoasta osana kestävää kehitystä lisäämättä lasten ja nuorten pelkoja? Kuinka lisätä ymmärrystä erilaisten ruokaa liittyvien näkemysten välillä? Kuinka vahvistaa lasten ja nuorten positiivista ruokasuhdetta?

Koulutus koostuu:

  • Teams-luento 3.3. klo 17 (luento myös tallennetaan ja se löytyy myöhemmin oppimisalustalta).
    • Yliopistonlehtori Sanna Talvia avaa koulutuksen teemaa ruokakasvatuksen ja ruokasuhteen näkökulmista sekä pohtii, kuinka niiden avulla voidaan luoda rakentavampaa ruokakeskustelua ja kehittää oppilaiden toimijuutta.
    • Luonnonvarakeskuksen (LUKE) erikoistutkija Merja Saarinen kertoo, millaisista näkökulmista ruokajärjestelmän kestävyyttä voidaan arvioida, ja kuinka tätä laajaa teemaa tutkitaan sekä millaisia sovelluksia ja hyötyjä tutkimuksesta voidaan johtaa.
  • Tussitaikureiden tuottama videomateriaali, jota voi hyödyntää myös omassa opetuksessa.
  • Tehtäviä liittyen annettuun digitaaliseen materiaaliin.
  • Tutustumista ruokakasvatuksen menetelmiin ja -materiaaleihin.
  • Keskustelua sekä ajatusten ja vinkkien vaihtoa kollegoiden kanssa.

Ilmoittaudu koulutukseen tästä. Voit samalla ilmoittautua myös muihin koulutusosioihin.

Koulutuksen suoritusajankohta on 1. - 31.3.2022.