Ruokahävikki & kiertotalous, 1. – 30.11.2022

Tässä koulutusosiossa tutustutaan kiertotalousteemaan ja sen toteutumiseen Suomessa. Ruokahävikki ja kiertotalous ovat merkittävässä roolissa vastuullisessa ja kestävässä toiminnassa ruokaketjussa.

Koulutusosiossa käsitellään häivikin ja kiertotalouden roolia ruokaketjussa. Millaisia toimia hävikin vähentämiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi tehdään ja millaisia haasteita niihin liittyy. Mitä jokaisessa koulussa tai kodissa voidaan tehdä kiertotalouden edistämiseksi ja hävikin vähentämiseksi eteen?  

KOULUTUS KOOSTUU:

  • Teams-luento 3.11 klo 17.00 (luento myös tallennetaan ja se löytyy myöhemmin oppimisalustalta).
    • Hävikkifoorumin hankekoordinaattori Jenni Vainioranta pureutuu kuluttajien ruokahävikkiin Suomessa. Luennolla selviää, miksi hävikki on ongelmallista, ja miksi ja miten se pitää taklata. Lisäksi kuulemme mm. ruokakasvattajan näkökulmia hävikkiviestintään ja vinkkejä oppimateriaaleista, joita on tarjolla ruokahävikkiteeman opettamiseen.
    • Helsingin yliopistossa agroekologiasta väitellyt tutkija Kari Koppelmäki kertoo kiertotaloudesta ruoantuotannon näkökulmasta. Luennolla selviää millaisia ongelmia kiertotalouden ja paikallisten ruokajärjestelmien avulla voitaisiin ratkaista. Lisäksi pohditaan kuinka läheltä ruokamme oikeastaan tulee ja millaisia riippuvuuksia ruokajärjestelmässämme on?
  • Tehtäviä liittyen annettuun digitaaliseen materiaaliin.
  • Tutustumista ruokakasvatuksen menetelmiin ja -materiaaleihin.
  • Keskustelua sekä ajatusten ja vinkkien vaihtoa kollegoiden kanssa.

Ilmoittaudu koulutukseen tästä

Koulutuksen suoritusajankohta on 1. - 30.11.2022.