Ruokakauppa, 1. – 31.10.2022

Tässä koulutusosiossa avataan kaupan alaa koskevia kestävyystoimia, joista syvennytään erityisesti ruokakauppojen näkökulmaan.

Koulutusosiossa käsitellään suomalaisten ruokakauppojen toimintaa vastuullisuuden eri näkökulmista katsottuna. 

Saat vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: millä tavoin kestävyyden osa-alueet toteutuvat suomalaisissa ruokakaupoissa? Millainen rooli kuluttajalla on kokonaisuudessa? Mitä yhteisiä kestävyystoimia kaupan alalla toteutetaan?

KOULUTUS KOOSTUU:

  • Teams-luento ke 5.10. klo 17-19 (luento myös tallennetaan ja se löytyy myöhemmin oppimisalustalta).
    • Kestävyyden toteutumisesta ruokaketjussa väitellyt Kesko Oyj:n kehityspäällikkö Laura Ihanainen kertoo, millainen kokonaisuus kestävä ruokaketju kaupan näkökulmasta on, miten kestävyyden eri osa-alueet toteutuvat kaupassa ja millainen rooli kuluttajalla on kokonaisuudessa. 
    • Päivittäistavarakauppa ry:n johtaja Ilkka Niemisen luennon aiheena on kaupan alan koskevat yhteiset kestävyystoimet kuten materiaalitehokkuussitoumus, huoltovarmuus sekä toimialan vähähiilisyystyö. 
  • Tehtäviä liittyen annettuun digitaaliseen materiaaliin.
  • Tutustumista ruokakasvatuksen menetelmiin ja -materiaaleihin.
  • Keskustelua sekä ajatusten ja vinkkien vaihtoa kollegoiden kanssa.

Ilmoittaudu koulutukseen tästä. Voit samalla ilmoittautua myös muihin koulutusosioihin.

Koulutuksen suoritusajankohta on 1. - 31.10.2022.