Aikaa ruualle

Ruoka on hyvä syy kokoontua yhteen - ruualle annettu aika ja arvostus ovat osa ruokakulttuuria. Aikaa ruualle -teemakortit virittävät keskusteluun ruuasta.

Aikaa ruualle korttipakkaan on koottu 10 iloista teemakorttia, jotka esittävät monenlaisia ruokakulttuuriin ja ateriointiin liittyviä tilanteita. Kortit on tarkoitettu käytettäviksi alakoulussa keskustelun virittäjänä, kun puhutaan ruuasta, päivän ateriarytmistä ja ruokailusta.

Korteissa on kuvattu ruokailutilanteita muun muassa kotona, koulussa, välipalalla, sairaana, erilaisissa ruokakulttuureissa sekä juhlissa. Korttien toivotaan kannustavan puhumaan valinnoista, käyttäytymisestä ja toisten huomioonottamisesta.

Kuvakortit soveltuvat myös vuorovaikutuksen välineeksi kodin ja koulun välille sekä ryhmäkeskustelujen avaamiseen vanhempainilloissa.

Korttipakan mukana seuraa pieni esite, johon on koottu vinkkejä ja keskusteluaiheita.

Alla olevista linkeistä saa tulostettua erillisen ohjeen keskustelun aloittamiseksi korttien pohjalta sekä itse kortit. Kortit tulostuvat A4-kokoisina, jolloin ne voidaan taittaa kahtia. Jos haluaa, taitetun A4-tulosteen väliin voi laittaa ohutta pahvia ja päällystää kortin kontaktimuovilla. Näin korteista saadaan pitkäikäisempiä ja mukavampia käyttää.

Ruokatieto, juhlat