Normaali versio

Kouluruokadiplomi

Kouluruokadiplomi on kouluille myönnettävä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän kouluruokailun edistämisestä.

Diplomi on osoitus siitä, että koulussa huolehditaan kouluruokailulle asetettujen ravitsemus-, terveys- ja tapakasvatustavoitteiden toteutumisesta.

Koulu voi ansaita diplomin, mikäli kouluruokailussa toteutuu ruokailutilannetta mittaava hyvien käytäntöjen kriteeristö.

Kouluruokadiplomin myöntämisestä vastaa Ammattikeittiöosaajat ry.