Luomua eri luokille

Luomu on kestävän kehityksen periaatteiden mukaista elintarviketuotantoa. Oppimateriaalin luomuosion tavoitteena on tarjota luomun perustiedot siten, että oppilaat voivat kokea löytämisen riemua ja oppimisen iloa.

Erilaisia tehtäviä kolmannesta kuudennelle luokalle sovellettaviksi. Tehtävät on jaettu neljään osioon:

Tehtävät tukevat opetussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaista oppimista. Kaikki aineistot ovat vapaasti tulostettavissa, tallennettavissa ja opettajan muokattavissa opetukseen soveltuviksi. 

Kestävä kehitys opetussuunnitelmassa

Vuonna 2004 perusopetuksen opetussuunnitelmassa kestävää kehitystä koskien yleiset tavoitteet on kuvattu seuraavasti (s. 35)

"Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta -aihekokonaisuuden päämääränä on lisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta. Perusopetuksen tavoitteena on kasvattaa ympäristötietoisia, kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia. Koulun tulee opettaa tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuden rakentamista ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille."

Tavoitteet

Oppilas oppii

  • ymmärtämään ympäristönsuojelun välttämättömyyden ja ihmisen hyvinvoinnin edellytykset ja niiden välisen yhteyden
  • havaitsemaan ympäristössä ja ihmisten hyvinvoinnissa tapahtuvia muutoksia, selvittämään syitä ja seurauksia sekä toimimaan elinympäristön hyväksi ja hyvinvoinninlisäämiseksi
  • arvioimaan oman kulutuksensa ja arkikäytäntöjensä vaikutuksia ja omaksumaan kestävän kehityksen edellyttämiä toimintatapoja
  • edistämään hyvinvointia omassa yhteisössä sekä ymmärtämään hyvinvoinnin uhkia ja mahdollisuuksia globaalilla tasolla
  • ymmärtämään, että yksilö rakentaa valinnoillaan sekä omaa tulevaisuuttaan että yhteistä tulevaisuuttamme, ja toimimaan rakentavasti kestävän tulevaisuuden puolesta.
  • Tiedon löytämisen, kokemisen ja oppimisen riemua toivotellen

Hyvää matkaa luomun pariin! 

Ruokatieto_Marko Myllyaho_perusopetus