Hyvää luonnolle

Kukkaniitty on hyvä esimerkki monimuotoisesta luontotyypistä. Monimuotoisuus (= biodiversiteetti) tarkoittaa monipuolisuutta luonnon kaikilla tasoilla. Se koskee yhden lajin sisäisiä ominaisuuksia, eri lajien määrää ja kokonaisten elinympäristöjen monipuolisuutta.

Monimuotoinen luonto on elinvoimainen ja selviytyy esimerkiksi poikkeuksellisesta kuivuudesta ja muista ympäristön häiriötekijöistä yksipuolista luontoaluetta paremmin.

Luomu pitää huolta luonnosta

Luomutuotannossa ei sallita kemiallisia lannoitteita eikä kasvinsuojeluaineita. Lannoitus ja tuholaisten torjunta hoidetaan luonnon omilla menetelmillä. Maaperän hyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota. Karjatiloilla eläimet pääsevät laiduntamaan ulos niityille ja laitumille. Tämän vuoksi luomupelloilla ja pellon pientareilla viihtyy runsas kirjo kasvilajeja, jotka houkuttavat erilaisia hyönteisiä. Tämä vuorostaan houkuttelee paikalle lintuja.

Ruokatieto,niitty, kuvaaja Jussi Ulkuniemi