Maistuva ammatti

Ruoka-alan järjestöt herättävät nuorten kiinnostusta ruoka-alaa kohtaan Maistuva ammatti -hankkeen avulla. Maistuva ammatti -hankkeessa toteutetuilla videoilla esitellään monipuolisesti erilaisia ruoka-alan ammatteja. Kurkkaa myös alan koulutusmahdollisuudet Opintopolusta!

Ruokaketju tarvitsee osaavaa, alan koulutuksella pätevöitynyttä henkilöstöä. Ruokaa tarvitaan aina, ja niin myös sen tekijöitä. Elintarviketeollisuudessa aukeaa työpaikka arviolta 3500 uudelle osaajalle, kun suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle vuoteen 2025 mennessä. Ruoka-alan järjestöjen Maistuva ammatti -hanke herättää nuorten kiinnostusta ruuan parissa työskentelyyn. Nuoria innostetaan hakeutumaan ruokaketjun ammatillisiin ja akateemisiin opintoihin osallistavalla otteella.

Viestiä viedään nuorille järjestöjen omissa tapahtumissa ja omia viestintäkanavia hyödyntäen. Työkaluina toimivat verkkoviestintä, ammattivideot, oppimistehtävät, kouluvierailut ja messutapahtumat. Nuorten lisäksi kohderyhmänä ovat koulujen opettajat ja opinto-ohjaajat.

Maistuva ammatti -verkkosivu ei ole enää käytettävissä, mutta Maistuva ammatti -videot ovat edelleen saatavilla ja vapaasti käytettävissä. 

Maistuva ammatti_logo