Normaali versio

Maistuva ammatti

Maistuva ammatti-sivustolla ruoka-alan ammatit esittäytyvät videoin, ammattitestein ja tehtävin. Kurkkaa myös alan koulutusmahdollisuudet koulupolusta!

Ruokaketju tarvitsee osaavaa, alan koulutuksella pätevöitynyttä henkilöstöä. Ruokaa tarvitaan aina, ja niin myös sen tekijöitä. Elintarviketeollisuudessa aukeaa työpaikka arviolta 3500 uudelle osaajalle, kun suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle vuoteen 2025 mennessä. Ruoka-alan järjestöjen Maistuva ammatti-sivusto herättää nuorten kiinnostusta ruuan parissa työskentelyyn. Nuoria innostetaan hakeutumaan ruokaketjun ammatillisiin ja akateemisiin opintoihin osallistavalla otteella.

Viestiä viedään nuorille järjestöjen omissa tapahtumissa ja omia viestintäkanavia hyödyntäen. Työkaluina ovat verkkoviestintä, ammattivideot, oppimistehtävät, kouluvierailut ja messutapahtumat. Nuorten lisäksi kohderyhmänä ovat koulujen opettajat ja opinto-ohjaajat.

Maistuva ammatti_logo