Oma valinta

Oma valinta- hankkeen tavoitteena on nuorten terveellisten elämäntapojen edistäminen kouluarjessa ja uusien toimintamallien kehittäminen nuorten kanssa toimimiseen.

Hankkeessa yläkouluikäiset nuoret päättävät, miten terveyttä edistäviä muutoksia tehdään koulun arjessa. Päämäärään pyritään rakentamalla koulun arkeen sopiva nuorten osallistamisen malleja. Hanketta hallinnoi Nuorten Akatemia.

Sivustolta materiaalit-kohdasta löydät mm. Osallisuusoppaan, joka tarjoaa käytännön työkaluja kouluille liikkeen lisäämiseen ja kouluruokailun kehittämiseen uuden perusopetuksen opetussuunnitelman hengessä. Oppaasta löydät 15 käytännönläheistä esimerkkiä oppilaiden osallistamiseksi. Osallisuusoppaan toimintamalleja on pilotoitu Oma valinta -hankkeen puitteissa yläkouluissa eri puolilla Suomea.