Normaali versio

Opetushallitus - kotitalousopetuksen tukimateriaalit

Opetushallitus on tuottanut uuden opetussuunnitelman mukaista tukimateriaalia kotitalousopetuksen suunnitteluun. Materiaalit löytyvät linkeistä sekä suomeksi että ruotsiksi.