Vinkkejä retken suunnitteluun

Retki kauppaan on kolmivaiheinen ja sille kannattaa varata vähintään kolme opetuskertaa, joista retki on kahden oppitunnin mittainen. Kaupassa tehtävien tekemiselle kannattaa varata noin 60 minuuttia.

Retki kauppaan -opintokokoneisuudelle on hyvä varata riittävästi aikaa:

- Tutustuminen retken esimateriaaliin, ennakkotehtävien teko (1 oppitunti)

- Retki kauppaan (2 oppituntia)

- Tehtävien purku ja esittely (1 oppitunti)

Ennen retkeä

1. Opettaja tutustuu tämän työkalupakin tehtäviin ja valitsee sieltä luokalleen kiinnostavimmat ja sopivimmat tehtävät.

2. S-marketin marketpäällikön kanssa sovitaan päivämäärä vierailulle, samalla varmistetaan, että opettajan valitsemat tehtävät voidaan toteuttaa kaupassa.

3. Ennen retkeä varataan 1 oppitunti, jolloin 2-4 oppilaan pienryhmät tekevät omien tehtäviensä ennakkotehtävät. Opettaja myös ohjeistaa yleisesti kaupparetkeen ja luokassa voidaan keskustella pelisäännöistä.

4. Retkipäivänä ryhmä kulkee kaupalle kävellen. Aikaa retkeen on varattava 2 oppituntia (kauppavierailulle on hyvä varata 60 minuuttia + kulku kauppaan ja takaisin koululle).

5. Kaupassa henkilökunnan jäsen esittäytyy luokalle ja kertoo kaupasta yleisesti. Luokka jakautuu pienryhmiin ja ryhmät toteuttavat tehtävänsä.

6. Muut tehtävät, jos kaupan kanssa on sovittu esimerkiksi hyllyttämisestä tai tutustumisesta takatiloihin/pullonpalautuskoneeseen.

7. Retken jälkeen on hyvä pitää vielä oppituntia lyhyempi opetustuokio, jossa käydään läpi kaupparetkeä ja sen sujumista.

Retken jälkeen

Retken antia voi purkaa monella eri tavalla. Tässä muutamia vinkkejä siihen:

- Oppilaat esittelevät omat tehtävänsä toisille ryhmille. Jos on videomateriaalia tai kuvia, niitä on varmasti kiva myös katsoa porukalla jälkeenpäin.

- Tehtävistä voi myös tehdä esimerkiksi posterin/julisteen tai Power Point -esityksen, jossa tehtävän tärkeimmät asiat esitellään.

- Retkestä voi teettää myös ainekirjoituksen.

Jos luokassa tehtiin sokerin määriä selvittävä tehtävä, voi sokeripalojen määrän laskea vasta koululla. Oikeilla sokeripaloilla voi vielä konkretisoida asiaa tekemällä sokeripaloista pinoja/kasoja tuotteiden sisältämien määrien mukaan. Mikä tuote sisältää eniten sokeria? Yllättääkö joku tuote?

Sokeripalanäyttelyn voi koota myös erillisten ohjeiden mukaan: http://syohyvaa.fi/wp-content/uploads/2015/02/Sokeripalanaeyttely-ohjeet-Syoe-hyvaeae-2015.pdf

Kaikki artikkelit aiheesta Retki kauppaan