Mitä ruokakasvatus on?

Mitä ruokakasvatus on?

Ruokakasvatus voi tuoda uusia näkökulmia omaan opetustyöhön ja ruokailoa kouluarkeen. Sen tarkoitus on herättää uteliaisuutta ja kiinnostusta tarkastella ruokaa erilaisista näkökulmista.

Ruokakasvatus auttaa hahmottamaan ruuan kulttuurisia, sosiaalisia ja taloudellisia merkityksiä, ymmärtämään ruuan reittejä pellolta pöytään sekä herättämään keskustelua ruuan eettisistä ja ympäristöllisistä vaikutuksista. Se auttaa ymmärtämään kuluttajuuteen liittyvää vastuuta ja mahdollisuuksia sekä löytämään ruokailon.

Eri oppiaineet ja kouluruokailu tuovat jokainen oman näkökulmansa ruuan eri merkityksille.

”Jos muutamme tapaamme katsoa asioita, asiat muuttuvat.”  Nobelisti Max Planck 

LUKUVINKIT:

Millaista on tulevaisuuden koulun ruokakasvatus? Palojoki, P., Mustajoki, P. & Rauramo, U. Julkaisussa : Kotitalous.77,2. 2013

Ruoka: oppimisen edellytys ja opetuksen voimavara. Risku-norja, H., Jeronen E., Kurppa S., et al (toim). Helsingin yliopisto. Ruralia-instituutti. Julkaisuja 25. 2012.  

Ruokakasvatus osaksi koulujen kestävyyskasvatusta. Risku-Norja H. & Mikkola M. Maaseudun uusi aika 2. 2010. 

Ruisleivästä pestoon : näkökulmia muuttuvaan ruokakulttuuriin. Mäkelä J., Palojoki P., Sillanpää M. Helsinki : WSOY, 2003

Ruokailo

Hyvä mieli, joka tulee ruoasta, sen tekemisestä ja syömisestä.