Elintarviketeollisuus

Elintarviketeollisuusosio käsittelee raaka-aineen matkan eri vaiheita aina pellolta pöytään saakka.

Tästä osiosta löydät tietoa ruuan valmistuksesta, tuotekehityksestä ja valvonnasta sekä elintarvikkeiden kuljetuksessa huomioitavista asioista. Lisäksi käsitellään ympäristö -ja laatuasioista, joita elintarviketeollisuuden tulee huomioida ruuan valmistuksessa.

Tässä osiossa kerrotaan mm.

ruokatieto, makkara, tapio tuomela