Laatu- ja ympäristöjärjestelmät

Yrityksiin on rakennettu laatujärjestelmiä kymmenen vuoden ajan. Laatujärjestelmien tarkoitus on helpottaa yrityksen johtamista, tukea toiminnan kehittämistä ja varmistaa, että asiakkaat ovat tyytyväisiä yrityksen tuotteisiin ja palveluihin. Tällä hetkellä lähes kaikilla elintarviketeollisuusyrityksillä on laatujärjestelmä. Laatujärjestelmät kehittyvät koko ajan aiempaa joustavammiksi ja tehokkaammiksi.

Laatujärjestelmiin on kirjattu yhteisesti sovitut pelisäännöt, yrityksen tulevaisuuden suunnitelmat ja tarvittavat ohjeet työntekijöille. Hyvä yritys opastaa uuden työntekijän työhön ja vanhat työntekijät uusiin töihin. Työntekijät osallistuvat koulutukseen todellisen tarpeen mukaan.

Sertifioitu laatujärjestelmä kertoo asiakkaalle, että kyseisessä yrityksessä perusasiat ovat kunnossa. Yksittäisen tuotteen virheettömyyttä sertifioitu laatujärjestelmä ei takaa. Se takaa kuitenkin sen, että yritys reagoi asiakkaan huomautukseen ja korvaa virheestä aiheutuneet vahingot.

Elintarviketeollisuuden ympäristöjärjestelmät

Monilla elintarviketeollisuusyrityksillä on ympäristöjärjestelmät. Yritykset ovat selvittäneet toimintaansa liittyviä ympäristökysymyksiä ja tehneet suunnitelmia ja toimintaohjeita niiden ratkaisemiseksi. Näitä kysymyksiä ovat esimerkiksi jätteiden lajittelu ja hyödyntäminen, energian ja veden käyttö sekä elintarvikepakkaukset.

Yrityksillä on myös yhteiskuntavastuu, joka jakaantuu kolmeen kestävän kehityksen mukaiseen aihealueeseen: taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristölliseen.

Tutkimus ja teknologian kehittäminen

Valtio on sijoittanut viime vuosina paljon rahaa elintarvikkeiden tutkimukseen ja laadun kehittämiseen. Elintarvikealaan liittyvä tutkimus on korkeatasoista. Elintarviketutkimuksessa teollisuuden ja tutkimuslaitosten välinen yhteistyö on tiivistä. Elintarviketeollisuuden mielenkiinto kohdistuu erityisesti ruoan terveysvaikutusten eli funktionaalisten ominaisuuksien tutkimiseen.