Miten kauppa toimii?

Päivittäistavarakaupalla on tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä.

Päivittäistavarakaupan tulee luoda tehokas, kulutusta ja kysyntää vastaava kauppaverkosto koko valtakunnan alueelle. Kaupan tehtävä on myös turvata tavallisen ihmisen arkisen elämän sujuminen tarjoamalla hänen tarvitsemansa tuotteet keskitetysti.

Ruokatieto, kuluttaja, kuvaaja Jussi Ulkuniemi

Päivittäistavarat

Ihmiset ovat tottuneet käyttämään ja kuluttamaan päivittäin hyvin erilaisia tuotteita. Kuitenkin tiettyjä peruselintarvikkeita (maito, leipä, rasvat, hedelmät, vihannekset, juomat, mausteet tms.) ja kulutustavaroita (pesuaineet, hygieniatarvikkeet, yms.)useimmat käyttävät päivittäin. Valtaosa väestöstä ostaa tarvittavat päivittäistavarat kaupoista.

Elintarvikkeita ostavan väestön määrä on kuitenkin niin suuri, että ilman keskitettyä kauppaa tuotteiden jakelu, markkinointi tai toisaalta saatavuus kuluttajille ei olisi mahdollista hoitaa. Myöskään elintarvikkeita jalostavat tai kulutustavaroita valmistavat tehtaat eivät voi myydä tuotteitaan suoraan kuluttajille vaan reitti kaupan kautta on välttämätön.

Eri puolilla Suomea asuvat ihmiset ovat varsin erilaisessa asemassa. Eteläisessä Suomessa, jossa pääosa väestöstä asuu, on enemmän kauppoja. Matka kauppaan ei useimmissa tapauksissa ole kovin pitkä. Pohjois-Suomessa asutus on harvaa ja matka kauppaan on monilla siellä asuvilla kymmeniä kilometrejä. Kiinteitä kauppoja korvaavia kauppa-autoja kulkee vielä kylissä ja harvaanasutuilla seuduilla, mutta heikon kannattavuuden vuoksi niitäkin palveluja on jouduttu lopettamaan.

Suoramyynti

Osa kaupassa olevista elintarvikkeista on mahdollista ostaa myös suoraan niitä tuottavilta tiloilta eli ns. suoramyyntitiloilta. Suoramyynnistä puhutaan myös silloin, kun viljelijöiden tai pienyrityksissä jatkojalosteita tuottavien yrittäjien tuotteita myydään keskitetysti tietyssä paikassa. Viljelijät ja yrittäjät vastaavat silloin itse, että heidän tuotteitaan on koko ajan tarjolla. He täydentävät tuotevarastot itse sekä kuljettavat myytävät tuotteet suoraan suoramyyntipaikalle.

Torikauppa on myös eräänlainen suoramyyntimuoto. Suoramyyntiä se on silloin, kun torikauppias myy itse tuottamiaan tai valmistamiaan tuotteita. Lisäksi torilla on myös ns. jälleenmyyjiä. Jälleenmyyjällä tarkoitetaan torikauppiasta, joka ostaa myytävät tuotteensa joko suoraan viljelijältä tai tukusta sen sijaan, että olisi tuottanut tai kasvattunut tuotteet itse.

Nettikauppa

Perinteisen päivittäistavarakaupan rinnalle syntyy aina uusia markkinakanavia, joskaan niiden merkitys ei toistaiseksi ole sanottavasti horjuttanut tavallisen ruokakaupan asemaa. Yksi tapa tehdä ruokaostoksensa on käydä nettikaupassa. Asiakas tekee tilauksensa internetin välityksellä ja saa tarvitsemansa tuotteet suoraan kotiinsa tai esimerkiksi työpaikallensa.

Nettikaupan suurena etuna on se, että asiakas voi tehdä ostoksensa mihin aikaan vuorokaudesta tahansa. Ostokset toimitetaan hänelle sovitulla tavalla ja sovitun toimitusajan sisällä. Useimmista ostoksista joutuu maksamaan toimitusmaksun.

Kauppa on asiakasta varten

Kaupan on jatkuvasti seurattava kuluttajien muuttuvia tarpeita ja muutettava tuotevalikoimaansa tai toimintatapaansa sen mukaisesti. Selviytyäkseen päivittäistavaroiden kaupassa käytävässä kilpailussa päivittäistavarakaupan on suunniteltava koko toimintansa asiakaslähtöisesti ja ensisijaisesti asiakkaan ehdoilla.

Valitessaan päivittäistavarakauppansa kuluttaja punnitsee niin laatua, hintaa, valikoimaa kuin ostosmatkan pituuttakin. Kuluttajat vaativat luonnollisesti, että tuotteet ovat edullisia ja tuotevalikoima on laaja. Tämä vaatimus on edistänyt niin sanottujen hypermarkettien rakentamista. Lisäksi kaupassa ei enää haluta käydä joka päivä, vaan muutaman kerran viikossa ja tällöin halutaan ostaa suurehkoja määriä kerralla.

Kuluttajan luottamus

Kuluttajan on voitava luottaa päivittäin ostamiensa tuotteiden laatuun. Tämä korostuu erityisesti tuonnin lisääntyessä ja myytävien tuotteiden tarkastusmenettelyn muututtua. Kauppa kehittää toiminnan varmuutta ja luotettavuutta parantavia laatu- ja ympäristöjärjestelmiä, mutta lisäksi kauppa vaatii erityisesti tuontituotteiden tavarantoimittajilta tarkkuutta.

Yksi toiminnan laatutekijöistä on avoimuus. Siihen liittyy tuotteiden tasavertainen kilpailuttaminen sekä sen varmistaminen, että kuluttajalla on tarpeeksi tietoa päätöstensä pohjaksi esimerkiksi tuotteen alkuperään, ympäristövaikutuksiin tai geeniteknologiaan liittyvissä kysymyksissä.

Lähde : Päivittäistavarakauppa ry