Normaali versio

Päivittäistavarakaupan myymälätyypit

Päivittäistavara-käsitteellä tarkoitetaan elintarvikkeiden ohella sellaisia yksikköhinnoiltaan edullisia tuotteita, joita ihmiset ovat tottuneet ostamaan elintarvikkeiden yhteydessä kuten eräitä nautintoaineita, teknokemian tuotteita ja pientarvikkeita.

Myymälät jaetaan myymälän pinta-alan mukaan erilaisiin myymälätyyppeihin.

Päivittäistavarakaupan myymälätyypit

 • elintarvikkeiden erikoisliike
 • lähikauppa
 • supermarket
 • hypermarket (automarket)

Elintarvikkeiden erikoismyymälä

Elintarvikkeiden erikoismyymälä on yleensä pieni, yhden tai muutaman tavaralajin myyntiin keskittynyt kauppa, joka sijoittuu tyypillisesti kaupungin ydinkeskustaan, aluekeskukseen tai kauppakeskukseen.

Kauppahalli

Kauppahalli on elintarvikkeiden erikoismyymälöistä koostuva kaupungin ydinkeskustassa sijaitseva yksikkö, jossa kaikki myynti tapahtuu palveluperiaatteella. Myyntipaikat sijaitsevat vastakkain käytävän varrella.

Torimyymälä

Torimyymälä on yleensä kaupunkikeskuksiin sijoitettu väliaikainen myyntipaikka, joka pystytetään päivittäin kaupankäyntiin varatuksi ajaksi vihannesten, hedelmien, kalan ja leivonnaisten tms. tuotteiden myyntiä varten.

Lähikauppa

Lähikauppa on tavallisesti pieni, kuluttajia lähellä ja helposti myös jalan saavutettavissa oleva päivittäistavaramyymälä. Lähikauppa sijaitsee yleensä asuntoalueella, mutta se voi sijaita muuallakin. Suuretkin myymälät ovat osalle asiakkaistaan lähikauppoja. Ns. laatikkomyymälät kuuluvat lähikauppoihin.

Supermarket

Supermarket on päivittäistavaramyymälä. Pienten supermarkettien myyntipinta-ala on 400 - 999 m2 ja suurten yli 1000 m2. Supermarketissa on elintarvikkeiden osuus yli puolet (> 50 %) myyntipinta-alasta.

Supermarket voi sijaita asuntoalueella, keskuksissa ja niiden ulkopuolella liikenteellisesti hyvin saavutettavissa olevilla paikoilla.

Hypermarket (automarket)

Hypermarket on pääasiassa päivittäistavaroita myyvä myymälä, jonka myyntipinta-ala on yli 2500 m2. Hypermarketissa elintarvikkeiden osuus on alle puolet (< 50 %) myyntipinta-alasta.

Hypermarket voi sijaita keskuksissa tai niiden ulkopuolella liikenteellisesti hyvin saavutettavissa olevilla paikoilla.

Varsinaisten päivittäistavarakaupan myymälätyyppien lisäksi päivittäistavarakauppaan liittyvät seuraavat myymälätyypit:

 • kioski
 • huoltoasemamyymälä
 • myymäläauto/-vene
 • kauppahalli
 • torimyymälä
 • tavaratalo
 • halpahalli (toisinaan)
 • tehtaanmyymälä
 • pikatukku/noutotukku

Tavaratalo

Tavaratalo on monen alan tavaroita myyvä vähittäiskauppa, jonka myyntipinta-ala on yli 1000 m2. Tavaratalossa ei minkään tavararyhmän osuus myyntipinta-alasta ylitä puolta (< 50 %) ja eri osastot vastaavat alansa erikoisliikkeiden valikoimaa. Tavaralajitelmaan kuuluvat elintarvikkeiden ohella yleensä vapaa-aikaan, pukeutumiseen, asumiseen, kosmetiikkaan sekä kirja- ja paperialaan liittyvät tavarat.

Tavaratalo voi sijaita kaupungin ydinkeskustassa, aluekeskuksessa tai muualla sijaitsevassa kauppakeskuksessa.

Halpahalli

Halpahallit ovat kooltaan erilaisia myymälöitä, jotka myös sijoittuvat yhtä hyvin keskustan ulkopuolelle kuin keskusta-alueelle. Niiden tavaralajitelmat koostuvat pääosin erikoistavaroista ja osittain päivittäistavaroista. Elintarvikkeiden osuus myyntipinta-alasta on yleensä pieni. Yhteistä halpahalleille on pyrkimys edulliseen hintamielikuvaan esillepanossa ja tavaroiden yksikköhinnoissa sekä palvelutason minimointi. Yksittäisiin ostoeriin perustuvat hankinnat aiheuttavat eri aikoina vaihtelua valikoimissa.

Kioski

Kioskeista suuri osa on nykyisin ns. sisäkioskeja, missä asiakaspalvelu tapahtuu sisätilassa tiskin takaa eikä enää luukun kautta, kuten aiemmin. Sisäkioskit muistuttavat myös ulkomailla toimivia pitkään aukioloon perustuvia lähimyymälöitä, ns. convenience storeja. Elintarvikekioskin ja lähikaupan raja on tästä syystä todellisuudessa kadonnut. Kioskeja ei kuitenkaan sido liikeaikalaki. Kioskeja on monenlaisia kuten elintarvikekioski, kukkakioski, lehtikioski ja grillikioski.

Huoltoasemamyymälä

Huoltoasemamyymälä toimii huolto- tai jakeluaseman yhteydessä samoissa tiloissa polttoainemyynnin rahastuksen kanssa. Myymälässä on tiloista riippuva elintarvikelajitelma ja ne muistuttavat usein lähikauppaa. Liikeaikalaki ei koske myöskään huoltoasemia.

Myymäläauto/-vene

Perinteisesti autoon/veneeseen sijoitettu päivittäistavarakaupan lähimyymälä, joka kiertää määrättyä reittiä etukäteen annetussa aikataulussa. Toiminta on nopeasti vähenemässä. Uutena muotona on taajamissa kiertävät päivittäistavarakaupan erikoismyymälät (esim. jäätelöauto), joissa myynti myymäläautosta poiketen yleensä tapahtuu auton ulkopuolelta.

Tehtaanmyymälä

Tehtaanmyymälä toimii usein tuotteita valmistavan yrityksen yhteydessä ja myy lähinnä sen omia tuotteita. Tästä syystä tehtaanmyymälät sijaitsevat usein teollisuusalueilla tai vilkkaissa matkailukeskuksissa tuotantolaitoksesta erillään. Tehtaanmyymälät liittyvät yleensä erikoistavarakauppaan.

Pikatukku/noutotukku

Pikatukut on tarkoitettu jälleenmyyjille ja suurkeittiöasiakkaille, jotka on rekisteröity tukkujen asiakkaiksi. Tällaisia ovat vähittäiskauppiaat, ravintolat, kioskit yms. Pikatukut eivät ole kuluttajia varten ja ne sijoittuvat yleensä asiakkaiden kannalta autolla hyvin saavutettaville teollisuus- ja varastoalueille. Ne sijoitetaan yleensä myös muiden tukkutoimintojen läheisyyteen.

Suoramyynti

Maatalousyrittäjät ovat tienvarsimyynnin lisäksi pyrkineet organisoimaan myös yhteisiä suoramyyntipisteitä, joiden merkitys elintarvikekaupassa on kuitenkin vähäinen.