Ostoksilla kaupassa

Tutustu tällä sivulla raaka-aineiden valintaan kaupasta sekä oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi kuluttajana.

Hyvin suunniteltu on puoleksi säästetty! Ostoksia  voi tehdä hyvin monella tapaa. Harkitseva ostaja noudattaa esim. näitä vinkkejä:

 • Suunnittele ateriat etukäteen. Säästät aikaa, rahaa ja saat syötyä monipuolisemmin.
 • Laadi ostoslista tarvitsemistasi elintarvikkeista.
 • Noudata listaasi. Älä lankea heräteostoksiin.
 • Käytä kaupan tarjoukset hyväksi.
 • Muista, että raaka-aineet maksavat yleensä vähemmän kuin valmis tuote.
 • Älä lähde kauppaan nälkäisenä.

Raaka-aineiden valinta kaupassa
Kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet

Raaka-aineiden valinta kaupassa

Ostoksilla kaupassa joudut tekemään useita valintoja ja ratkaisuja. Vertaile tuotteiden laatua, hintoja, pakkauksia ja ympäristöystävällisyyttä.

Yksikköhinta on tuotteen kilo- tai litrahinta

Yksikköhinnan avulla voit vertailla tuotteiden erikokoisten pakkausten hintoja. Yksikköhinnan pitää olla merkittynä €/kg tai €/l selkeästi joko itse tavaraan, erillisenä asianomaisen tavaran kohdalle, hyllynreunaan tai poikkeustapauksessa tavaran kohdalle erilliseen taulukkoon.

Tuotteen hinta/laatu

Kilo- ja litrahinta tarjoaa mahdollisuuden verrata tuotteiden edullisuutta. Nyrkkisääntö on, että pieni pakkaus tulee isoa kalliimmaksi. Kiinnitä huomiota hinnan ohella myös tuotteen laatuun, tuoreuteen ja omiin tarpeisiisi. Varsinkin tarjouksessa olevia tuotteita ostaessasi tarkista niiden päivämäärät.

Pakkaukset ja pakkausmerkinnät

Pakattujen elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä saat tietoa tuotteesta. Elintarvikepaketissa tulee olla mainuttu ainakin elintarvikkeen nimi, ainesosaluettelo, sisällön määrä, valmistajan tai pakkaajan nimi, alkuperämaa,elintarvike- erän tunnus, säilytysohje, käyttöohje (tarvittaessa) sekä varoitusmerkintä (esim. saattaa sisältää pähkinää tarvittaessa).

Tuotteiden ympäristöystävällisyys

Muista ottaa oma ostoskassi mukaan kauppaan. Vältä ylipakattuja, monenlaisiin materiaaleihin pakattuja tuotteita. Suosi uusiokäyttöön soveltuvia pakkauksia. Esim. leikkeleitä ja hedelmiä voi ostaa myös omiin rasioihin ja pusseihin. Muista, että mitä kauempaa tuote on tuotu, sitä enemmän on sen kuljettamiseen tarvittu energiaa.

Takaisin alkuun

Kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet

Kuka on kuluttaja?

Kuluttaja on henkilö, joka on ostanut tuotteen tai palvelun (esim. käynyt parturissa) pääosin muuhun käyttöön kuin ammattinsa harjoittamista varten.

Kauppa on sopimus

Ostaessasi tuotteen tai palvelun teet sopimuksen, joka sitoo sekä sinua että sopimuksen toista osapuolta, myyjää. Sopimuksen perusasioita on se, että molempien osapuolten on täytettävä velvollisuutensa.

Kuluttajan perusvelvollisuus on maksaa tuotteen tai palvelun hinta kokonaan ja sovittuna aikana. Myyjän velvollisuus on puolestaan se, että ostettu tuote tai palvelu on sovitunlainen ja se toimitetaan sovittuna aikana.

Kumpikaan osapuoli ei voi yksipuolisesti purkaa tai muuttaa sopimusta. Kuluttaja ei siis voi purkaa tehtyä kauppaa, jollei myyjä tähän suostu. Jos myyjä suostuu kaupan purkamiseen, sillä on oikeus vaatia purkamisesta kohtuullinen vahingonkorvaus, purkuraha.

Vaihto- ja palautusoikeus on vapaaehtoinen kaupalle

Monet kaupat antavat vaihto- ja palautusoikeuden. Se on kyseisen myyjäliikkeen vapaaehtoista asiakaspalvelua ja liike voi näin ollen valita ehdot, joilla se tällaisen oikeuden asiakkaalleen antaa.

Vain koti- ja postimyynnissä kaupan voi vapaasti korvauksetta peruuttaa. Useimmiten kauppa on peruutettava 7-14 päivän sisällä ostotapahtumasta.

Milloin tuotteessa tai palvelussa on virhe ?

Jos tuotteessa tai palvelussa on virhe, kuluttajalla on oikeus hyvitykseen. Tuotteen virhe voi olla muutakin kuin tekninen vika.

Kuluttajansuojalain mukaan tuotteessa on virhe, jos se ei vastaa kaupan teon yhteydessä sovittua tuotetta eli tuote esimerkiksi

 • ei sovellu käyttötarkoitukseensa
 • ei vastaa näytettä tai mallia
 • ei kestoiältään vastaa sitä, mitä kuluttaja on perustellusti voinut odottaa
 • ei vastaa annettuja tietoja
 • tuotteesta ei ole annettu riittäviä käyttö- ja hoito-ohjeita
 • palvelu on virheellinen edellä mainittujen kohtien lisäksi silloin, kun sitä ei ole tehty ammattitaitoisesti ja huolellisesti

Ota ensin yhteys myyjäliikkeeseen

Virhetilanteessa kannattaa aina ensin olla yhteydessä myyjäliikkeeseen. Voit halutessasi esittää vaatimuksesi myös maahantuojalle, valmistajalle tai muulle aikaisemmalle myyntiportaalle. Ensimmäiseksi kannattaa kuitenkin valittaa myyjäliikkeeseen, sillä mahdollisessa kaupanpurkutilanteessa vain myyjältä voit saada koko maksamasi kauppahinnan takaisin.

Takuun päättyminen ei poista liikkeen vastuuta virheestä

Takuu on myyjäliikkeen, valmistajan tai tehtaan ostajalle antama vapaaehtoinen lisäetu. Takuu varmistaa sen, että mikäli ostaja ei ole käyttänyt ostamaansa tuotetta väärin ja se rikkoontuu tai ei enää toimi, on ostajalla mahdollisuus saada vastaavanlainen uusi tuote tai entinen korjataan uudelleen käyttökuntoon korvauksetta.

Jollei takuuta ole tai takuuaika on päättynyt, erimielisyystilanteessa sovelletaan kuluttajansuojalain säännöksiä. Takuun päättyminen ei siis aiheuta sitä, etteikö myyjäliike olisi edelleenkin vastuussa virheestä.

Älä viivyttele valituksen tekemisessä

Tee valitus myyjälle tai myyjäliikkeelle mahdollisimman nopeasti virheen huomattuasi. Jollei myyjä tai liike hyvitä virhettä, ota yhteys valtakunnalliseen kuluttajaneuvojaan, joka antaa henkilökohtaista kuluttajaneuvontaa. Jos kuluttajaneuvoja ei saa erimielisyyttä soviteltua, hän auttaa sinua tekemään valituksen esimerkiksi kuluttajariitalautakunnalle.

Millainen hyvitys?

Jos ostamasi tuote on virheellinen, sinulla on kuluttajansuojalain mukaan oikeus ensin vaatia virheen korjaamista tai tuotteen vaihtoa virheettömään. Myyjäliikkeellä on puolestaan lain mukaan oikeus korjata virhe ennen tuotteen vaihtamista toiseen.

Jos korjaus tai tuotteen vaihto ei onnistu tai myyjäliike ei ole tehnyt sitä kohtuullisessa ajassa, sinulla on oikeus vaatia hinnanalennusta. Jos virhe on niin merkittävä, ettei sitä voi korjata tai korvata hinnanalennuksella, sinulla on oikeus vaatia koko kaupan purkamista. Nämä hyvitysperiaatteet koskevat myös tuotteen korjaamista ja valmistamista.

Takaisin alkuun

Ruokatieto,kauppalista,kuvittaja Tuija Fagerlund