Pakkaukset

Pakkauksen perustehtävä on suojata tuote niin, että se säilyy laadultaan kaikilta osin moitteettomana sen koko elinkierron ajan. Sen tulee kestää jakelun, kuljetusten ja myynnin eri vaiheissa ehjänä ja varmistaa näin tuotteen säilyvyys ja puhtaus.

Ruokatieto, tomaatti ja kaali, kuvaaja Jussi Ulkuniemi

Elintarvike pakataan tehtaassa. Pakkausmateriaalit, jotka joutuvat kosketuksiin elintarvikkeen kanssa, ovat tarkasti määriteltyjä. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira valvoo, että säädöksiä noudatetaan. Mitä vähemmän elintarvikkeen ympärille pakataan pakkausmateriaaleja, sitä vähemmän kaupassa syntyy pakkausjätettä ja toisaalta sitä nopeampaa tuotteiden esillepano kaupassa on. Pakkausten tulee lisäksi olla mahdollisimman tiiviitä, sillä ilman kuljettaminen on kallista!

Pakkaus antaa tietoa kuluttajalle

Pakkaus suojaa elintarviketta, mutta pakkauksen tehtävä on myös kertoa, mitä pakkaus sisältää, kuka sen on valmistanut ja mistä raaka-aineista. Houkutteleva pakkaus lisää myös tuotteen myyntiä.

Elintarvikkeet tulee pakata aina niille ominaiseen pakkausmuotoon. Maito kuljetetaan kotiin parhaiten kartonkitölkissä eikä muovipussissa. Toisaalta muovi tai paperipussi soveltuu hyvin esimerkiksi hedelmien pakkasusmateriaaliksi.

Ympäristövaikutukset

Pakkausten ympäristöominaisuuksien parantamiseksi tehdään yhteistyötä valmistajien, teollisuuden ja kauppojen kesken. Yksi tärkeimmistä tehtävävistä on kehittää pakkausten mitoituksia, materiaaleja ja kierrätettävyyttä niin, että ympäristövaikutukset huomioidaan yhä enemmän.

Useissa pakkauksissa on materiaalin kierrätyksestä kertovia merkintöjä. Uusiokäyttöön soveltuvia pakkauksia kannattaa suosia, sillä on parasta mitä vähemmän hyötykäyttöön sopimatonta pakkausjätettä syntyy.

Yksittäiset kaupat saavat useimmat ostamansa tuotteet ns. tukkupakkauksissa. Kaupoille on tärkeää, että tukkupakkausten purkaminen on helppoa ja nopeaa ja niistä jäävä jätemäärä on pieni, helposti lajiteltava ja hyötykäyttöön soveltuva. Noin puolet tuoretavaratoimituksista pakataankin jo uudelleen käytettäviin muovilaatikoihin.

Jätteiden lajittelu

Kauppa lajittelee omassa toiminnassaan jätteet neljään päälajiin: bio-, energia- ja kaatopaikkajäte sekä pahvi. Suurin osa kaupassa syntyvästä jätteestä on lähtöisin pakkauksista.

Kauppojen yhteydessä on nykyään erilaisia kierrätyspisteitä: kaupan sisältä löytyy pullon- ja tölkinpalautuspisteet ja monien kauppojen läheisyydestä mm. lasin, pattereiden, vaatteiden ja jopa auton renkaiden kierrätyspisteet.

Pakkaus ei ole jäte ennenkuin se päätyy kaatopaikalle.

Kaikki artikkelit aiheesta Ympäristöasiat