Tuotteen elinkaari

Tuotteiden valmistus, kuljetukset, käyttö ja hävittäminen rasittavat ympäristöä aina jollakin tavalla. Eri tuotteet rasittavat ympäristöä tuotteen elinkaaren eri vaiheissa.

Esimerkiksi paperin suurimmat ympäristökuormitukset syntyvät sen valmistuksen aikana. Pesuaineet sen sijaan kuormittavat ympäristöä käyttövaiheessa.

Yhä useammat kuluttajat ovat tietoisia tuotteiden ympäristövaikutuksista. He arvostavat tuotteita, jotka on tuotettu luontoa säästävillä tavoilla ja joiden pakkaukset voidaan kierrättää. Ympäristöstä erityistä huolta kantavat kuluttajat ovat siirtyneet entistä enemmän käyttämään omia rasioita, pusseja, yms. ostaessaan esimerkiksi hedelmiä, vihanneksia, leikkeleitä tms.

Kuluttajan valinta ohjaa kauppaa ja teollisuutta

Ruokatieto, ostoskori, kuvaaja Jussi Ulkuniemi

Tuotteen valmistaja, kauppa ja kuluttaja voivat kukin vaikuttaa tuotannon ja kulutuksen ympäristövaikutuksiin. Kuluttajan kannattaa lukea tarkkaan pakkausmerkinnät. Ostamalla myynnissä olevia ympäristölle ystävällisiä tuotteita myynti kasvaa ja kauppias lisää ympäristöystävällisten tuotteiden määrää myyntivalikoimassaan. Teollisuus taas valmistaa tuotteita, joita asiakkaat ostavat.

Tuotteen elinkaaren keskivaiheilla eli hankintakuljetuksissa, varastoinnissa ja jakelussa kauppa etsii vaihtoehtoja ja ratkaisuja, jotka vähentävät energian käyttöä, päästöjä ja jätteiden syntymistä.

Pakkauksella on merkitystä

Ilman kuljettaminen on kallista ja turhaa. Siksi pakkauksia pyritään vähentämään ja pienentämään sekä niiden muotoa muuttamaan. Pakkausten sopiminen pienempään tilaan ja kuljetusreittien tarkka suunnittelu säästävät kuljetuksessa käytettävien rekkojen ajokilometrejä. Tuotteiden jakelusta aiheutuvat kustannukset sisältyvät aina myytävän tuotteen hintaan. Jos kuljetuksissa säästetään rahaa, näkyy se myös tuotteen hinnassa.

Myymälöissä kiinnitetään huomiota myös energian kulutukseen ja kaupan jätehuoltoon. Kylmälaitteiden kuluttamaa energiaa pyritään säästämään ottaen kuitenkin huomioon eri tuotteiden vaatimat säilytyslämpötilat. Kaupan sähkölaskusta 40 - 50 % aiheutuu kylmäkalusteista. Sähkön kulutuksesta kaupalle aiheutuvat kustannukset sisältyvät aina tuotteiden hintoihin eli asiakas on se, joka sähkölaskun maksaa.

Asiakas voikin halutessaan vaikuttaa myymälöiden energiankulutukseen valitsemalla tuotteita, jotka eivät tarvitse säilyäkseen kylmää tilaa. Viimeaikainen kehitys on kuitenkin ollut päinvastainen: asiakkaat ostavat yhä enemmän eineksiä ja pakasteita, jotka eivät säily ilman kylmälaitteita.

Muista kierrätys ja lajittelu

Tuotteen elinkaaren loppuvaiheessa kauppa tarjoaa kuluttajalle uudelleenkäyttö- ja kierrätyspalveluja myymälöiden yhteyteen sijoitetuissa kierrätyspisteissä. Kuluttajan, yksittäisen ihmisen rooli onkin tärkeä. Tarvitaan aktiivisuutta lajitella pakkaukset ja jätteet. Lajitteluapua on saatavissa HSY:n jäteoppaasta.
 

Kaikki artikkelit aiheesta Ympäristöasiat