Ympäristöpäämäärät

Kauppa ottaa toiminnassaan monin tavoin huomioon ympäristöön liittyvät asiat. Kaupat ovat luoneet ketjuittain omia ympäristöohjelmiaan ja -päämääriään.

 Sen lisäksi yksittäiset kaupat kiinnittävät tänä päivänä erityistä huomiota ympäristökysymyksiin, onhan kokonaisvaltainen ympäristöstä huolehtiminen merkittävä kilpailutekijä.

Esimerkkejä kauppaketjun ympäristöpäämääristä:

  • Ympäristöä säästävien tuotteiden määrittely ja niiden myyntiosuuden kasvattaminen.
  • Ympäristöä säästäviä tuotteita otetaan valikoimiin entistä enemmän. Niitä myös tarjotaan asiakkaille aktiivisesti ympäristöä säästävinä vaihtoehtoina.
  • Pakkausten käytön tehostaminen ja kierrätettävyyden edistäminen
  • Pakkausten mitoitukseen, materiaalimäärään ja koostumukseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Pakkausten hyötykäyttöä edistetään.
  • Oman jätehuollon tehostaminen
  • Toimisto-, varasto- ja myymäläkiinteistöjen toiminnasta syntyy mahdollisimman vähän kaatopaikkajätettä. Jätejakeet toimitetaan hyötykäyttöön paluukuljetuksia käyttäen aina kun se on mahdollista.
  • Energian käytön tehostaminen jakelu-, varastointi- ja myymälätoiminnoissa
  • Ympäristötietoisuuden ja-aktiivisuuden ulottaminen koko henkilökuntaan
  • Koko henkilöstö tietää oman työnsä aiheuttamat ympäristökuormitukset ja saa ohjausta sekä koulutusta niiden vähentämiseen.

Ympäristöystävällisyys

Kaupoilla on tavoitteena edistää yhä vähemmän ympäristöä rasittavien tuotteiden kehittämistä. Ympäristöystävällisempiä tuotteita tarjotaan asiakkaille kaikissa mahdollisissa tuoteryhmissä. Kaupat myös jakavat asiakkaille tietoa tuotteiden ympäristöominaisuuksista sekä välittävät asiakkaiden toivomuksia tuotteiden valmistajille.

Päivittäistavarakauppojen asiakkaat ovat kiinnostuneita ruuan puhtaudesta. He yhdistävät ruuan terveyden ja turvallisuuden sen ympäristöominaisuuksiin. Myös paperituotteiden sekä pesu- ja puhdistusaineiden ympäristöominaisuudet ovat tärkeitä.

Suurimmilla kauppaketjuilla on omat tuotetutkimusyksikkönsä, jotka seuraavat myynnissä olevien tuotteiden luotettavuutta. Ne myös osallistuvat omien merkkituotteiden kehittämiseen ja voivat näin halutessaan vaikuttaa huomattavasti esimerkiksi tuotteiden ympäristöominaisuuksiin.

Erilaisilla ympäristömerkeillä varustettuja tuotteita on myynnissä kaikkien kauppaketjujen myymälöissä. Mikäli olet kiinnostunut ympäristöystävällisemmistä tuotteista, tarkista onko tuote merkitty esim. pohjoismaisella joutsen-ympäristömerkillä tai Luomu-aurinkomerkillä.

Kaikki artikkelit aiheesta Ympäristöasiat