Normaali versio

Ympäristöasiat

Ympäristökysymykset ovat muodostuneet suureksi haasteeksi myös kaupalle. Kaupan ympäristövaikutukset liittyvät kuljetuksiin ja niiden päästöihin, pakkausjätteisiin sekä varastoinnin ja myymälöiden energian kulutukseen. Kauppa on lisäksi osittain vastuussa ns. välillisestä ympäristökuormituksesta eli siitä mikä ympäristövaikutus on tuotteilla, joita asiakkaat ostavat.

Tutustu tässä osiossa tuotteen elinkaareen ja sen ympäristövaikutuksiin, kaupan ympäristöpäämääriin, pakkausten ympäristövaikutuksiin sekä jätehuoltoon.