Kalasaaliit

Suurin osa suomalaiseta kalasaaliista kalastetaan mereltä. kalastuksessa täytyy ottaa huomioon myös kalojen hyvinvointi.

Suurin osa kalasta mereltä

Suomen meri- ja sisävesialueilta pyydetyn kokonaiskalansaaliin määrä vaihtelee vuosittain. Merialueen kalansaalis on aina reilusti suurempi kuin sisävesialueen saalis. Tärkein saaliskala merellä on silakka.

Ammatttikalastajien kalansaaliin määrä sisävesistä on noin 4,5 miljoonaa kiloa. Sisävesien tärkein saaliskala on muikku. Muita tärkeitä sisävesistä kalastettuja lajeja ovat ahven, särki, lahna ja kuore.

Suomessa on nykyään noin 1500 ammattikalastajaa, joista suurin osa kalastaa merellä. Kalastajien määrä on laskenut vuosittain.

Silakka on tärkein saaliskala

Ruokatieto, silakka

Mereltä saadun saaliin määrä on keskimäärin 120 miljoonaa kiloa. Silakka on määrältään ja arvoltaan ammattikalastuksen tärkein saaliskala. Sen osuus muusta merisaaliista voi vuosittain olla jopa noin 90 %. Suurin osa saaliista saadaan Perämereltä. Vaikka vuotuinen silakkasaalis on noin 93 miljoonaa kiloa, syö suomalainen keskimäärin silakkaa vain noin 400g vuodessa. Suurin osa silakkasaalista käytetään rehuksi eläinten ruokinnassa.

Toiseksi tärkein saaliskala on kilohaili. Muita tärkeitä saaliskaloja ovat turska, siika ja lohi.

Vapaa-ajan kalastu

Vapaa-ajan kalastus on tärkeä luontoharrastus suomalaisille. Pääasiassa vapaa-ajalla kalastetaan sisävesillä esimerkiksi kesämökkialueilla Järvi- Suomessa. Eniten kalastetaan ahventa ja haukea. Vapaa-ajan kalastuksessa suosittuja kalastusvälineitä ovat mm. onget, heittovavat, katiskat, verkot ja erilaiset merrat.

Kalan hyvinvointi on osa kalastusta

Kalastuksessa on tärkeä muistaa kalan hyvinvointi sekä toimiminen siten, että kalalle aiheutuu mahdollisimman vähän kärsimystä. Isot kalat tulee tainnuttaa heti pyydystämisen jälkeen ja veri pitää laskea pois mahdollisimman nopeasti katkaisemalla kalan valtimot sydämen ja kidusten väliltä.Verestäminen parantaa myös kalan lihan laatua ja sen säilyvyyttä. Kala on hyvä perata mahdollisimman nopeasti pyydystämisen jälkeen. Lisäksi kala on hyvä huuhtoa ja sen pinta pyyhkiä, sillä limassa on runsaasti pieneliöitä, jotka voivat heikentää kalan laatua.

Ruokatieto, hauki Ahven, piirretty

Hauki ja ahven ovat monelle onkijalle tuttuja saaliita.

Kaikki artikkelit aiheesta Kalastus