Lupa kalastaa

Perinteisellä mato-ongella onkiminen ja pilkkiminen sekä silakkalitkalla kalastus ovat Suomessa kaikille maksuttomia yleiskalastusoikeuksia. Muuten kaikki 18–64-vuotiaat tarvitsevat kalastamiseen luvan.
Kalastukseen tarvitaan Suomessa aina lupa, jos kyseessä ei ole onkiminen, pilkkiminen tai silakkalitkaus. Tärkein kalastajalta vaadittava lupa on valtion kalastonhoitomaksu, jonka voit ostaa Metsähallituksen Eräluvat.fi-sivustolta löytyvistä myyntikanavista. Maksamalla kalastonhoitomaksun ja muita kalastuslupia sijoitat Suomen luontoon, sillä niillä kerätyillä varoilla rahoitetaan kalavesien hoitoa ja turvataan kalastusmahdollisuuksia.
 

KALASTONHOITOMAKSU

Metsähallituksen keräämä kalastonhoitomaksu on lakisääteinen yleiskalastusmaksu, joka on voimassa kaikkialla Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta. Kalastonhoitomaksun maksanut saa kalastaa lähes koko maassa yhdellä vavalla ja vieheellä. Kalastonhoitomaksu perustuu kalastuslakiin ja on siten pakollinen maksu 18–64-vuotiaille. Kalastonhoitomaksun voi kuitenkin maksaa myös tätä nuorempi tai vanhempi vapaaehtoisesti ja tukea samalla kalavesien hoitoa.

KALASTUSLUPA

 

Useammalla kuin yhdellä vavalla kalastamiseen tarvitaan kalastonhoitomaksun lisäksi vapalupa vesialueen omistajalta.

Pyydyksillä kalastettaessa tarvitaan aina kalastonhoitomaksun lisäksi pyydyslupa vesialueen omistajalta.

Valtion vesialueille luvat myöntää Metsähallitus pyyntitavan mukaan. Lue kalastusluvista tarkemmin täältä. Yksityisille vesille lupia myyvät niiden omistajat, joista ei ole olemassa erillistä tietopankkia.  Apua yksityisten vesialueiden omistajien löytämiseen löytyy esimerkiksi Kalatalouden Keskusliiton verkkosivuilta tai Metsähallituksen sivuilta

Allaolevasta taulukosta selviää maamme kalastuslupajärjestelmä pääpiirteittäin. 

KALASTUSLUPAJÄRJESTELMÄ

KALASTUSTAPA

18-64-vuotiaat ALLE 18-V. JA 65 V. TÄYTTÄNEET
onkiminen, pilkkiminen ja silakanlatkaus

maksuton*

maksuton*

viehekalastus yhdellä vavalla

kalastonhoitomaksu*

maksuton*

pyydyskalastus ja ravustus

kalastonhoitomaksu ja vesialueen omistajan lupa

vesialueen omistajan lupa

viehekalastus usealla vavalla

kalastonhoitomaksu ja vesialueen omistajan lupa

vesialueen omistajan lupa

* Ei voimassa vaelluskalavesistöjen koski-, ja virta-alueilla, kalastuskieltoalueilla eikä kohdekohtaisen luvan vaativilla erityiskohteilla.

  Tarkasta mahdolliset onkimisen ja pilkkimisen rajoitukset: kalastusrajoitus.fi

Ammattikalastus

Kaupallinen, eli ammattikalastus on on mahdollista suurimmassa osassa Suomea. Sisävesien yleisvesialueilla kalastettaessa tarvitaan aina erillinen kalastuslupa, jonka myöntää Metsähallitus. 
 
Suomen talousvyöhykkeellä ja valtion yleisillä vesialueilla merellä kalastettaessa kaupalliseen kalastukseen riittää pelkkä kalastonhoitomaksun suorittaminen. Poikkeuksena lohen ja taimenen pyyntipaikat, jotka vuokrataan erikseen enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. 
 
Kaupallisten kalastuslupien määrää säädellään ja paikalliset kalastajat ovat etusijalla lupien saannissa.

Milloin kannattaa lähteä kalaan?

Kotimaista kalaa on saatavana ympäri vuoden. Kaloilla on olemassa sesongit, eli niitä pyydetään eri aikoihin vuodesta. Lisäksi tietyt kalat ovat rauhoitettuja osan vuotta.

PYYNTIMITTA ELVYTTÄÄ KALAKANTOJA

Osalle vesiemme kaloista on säädetty myös pyyntimitat. Pyyntimitta määrää, minkä kokoisia kaloja on sallittua kalastaa. Pyyntimitan tarkoitus on säädellä kalojen kestävää käyttöä ja elvyttää tiettyjä kalakantoja. Kalojen pyyntimitat perustuvat Suomessa kalastusasetukseen. Kalastusoikeuden haltijat ja kalaveden omistajat voivat halutessaan asettaa kalavesilleen myös asetusta korkeampia pyyntimittoja turvatakseen kalakantoja. Lisäksi ELY-keskukselta on mahdollista hakea lupia kalastusasetuksesta poikkeaviin pyyntimittoihin.  

Kaikki artikkelit aiheesta Kalastus