Maasta löytyy paljon luonnonvaroja

Maata käytetään monilla eri tavoilla. Maaperästä voi löytyä luonnonvaroja tai sitä voidään käyttää rakentamiseen tai veden lähteenä.

Maaperä on tärkeä luonnonvara

Kallioperämme päällä on keskimäärin 10 metrin paksuinen irtomaapeite, joka on merkittävä luonnonvara. Maaperää käytetään maan- ja metsänviljelyyn, teiden rakentamiseen ja rakennusten pohjana. Lisäksi siitä pumpataan pohjavettä.

Suurin osa maaperän raaka-aineista uusiutuu niin hitaasti, että niitä pidetään käytännössä uusiutumattomina luonnonvaroina. Pohjavesi on kuitenkin uusiutuva luonnonvara.

Teitä rakennetaan sorasta ja hiekasta

Soraa ja hiekkaa käytetään maarakennustöissä sekä tie- ja vesirakennustöissä. Soravarojen runsas käyttö on monin paikoin Suomessa johtanut niiden ehtymiseen.

Runsaskivisiä ja karkeita moreeneja onkin alettu käyttää korvaavana materiaalina. Hiekasta tai sorasta sekä jauhetusta kalkkikivestä tehdään sementtiä, josta valmistetaan betonia. Kalkkikivijauhetta käytetään myös peltomaan kalkitukseen.

Savesta tehdään tiiliä

Savea käytetään tiiliteollisuudessa sekä kevytsoran valmistuksessa.

Turpeesta saadaan lämpöä

Suomen turvevarat ovat suuret koko maapallonkin mittakaavassa arvioituna. Koko Suomen maa-alasta 1/3 on turpeen peitossa ja 1/10 maailman suoalasta on Suomessa. Turvetta käytetään erityisesti polttoturpeena sekä kasvualustana ja maanparannusaineena maanviljelyssä.

Öljyä ja kivihiiltä saadaan maaperästä

Fossiiliset polttoaineet, öljy, maakaasu ja kivihiili, ovat nykyisin tärkein energianlähde. Öljy ja maakaasu syntyivät, kun kasviplankton ja bakteerit jäivät miljooniksi vuosiksi loukkuun maakerroksien alle, jossa happea oli hyvin vähän. Kivihiilen syntyi siten, että turpeeksi muuttuneet kasvinjäänteet hautautuivat maakerroksien alle. Niistä haihtui pois vesi, hiilidioksidi ja muut haihtuvat aineet. Jäljelle jäi paljon hiiltä.

Kallioperästä louhitaan malmia

Malmiksi kutsutaan kivilajia, josta voidaan erottaa yhtä tai useampaa arvokasta mineraalia. Yleensä on kysymys metalleista. Malmeissa metallien pitoisuudet ovat sata- tai tuhatkertaisia normaaliin maaperään verrattuna. Malmeja on perinteisesti pidetty tärkeimpänä Suomen kallioperästä löytyvänä luonnonvarana. Nykyisin malmeja kuitenkin tuodaan myös ulkomailta metalliteollisuuden tarpeisiin.

Kallioperästä saadaan teollisuuden raaka-aineita

Metallimalmien lisäksi kallioperästä louhitaan arvokkaita raaka-aineita rakennusaine-, lannoite- ja kemianteollisuuden tarpeisiin. Näitä raaka-aineita kutsutaan teollisuusmineraaleiksi.

Kallioperän raaka-aineita käytetään moneen tarkoitukseen

Kallioperän raaka-aine Käyttötarkoitus
Kalkkikivi Sementin ja raudan valmistus
Öljy- ja kivihiilivoimaloiden rikkisuodattimet
Jäteveden puhdistamot (kalkkikivi sitoo haitallisia aineita)
Peltojen kalkitus
Paperin pinnoitus
Apatiitti Fosforilannoitteet
Alumiini Teollisuuden raaka-aine
Maasälpämineraalit Posliinin valmistus, korukivet
Kvartsi Lasin valmistus, korukivet

Kivi rakennusmateriaalina

Kivi on monipuolinen raaka-aine. Kauan aikaa sitten kivestä on valmistettu työkaluja, kuten veitsen tai kirveen teriä, vasaroita ja keihäänkärkiä. Lisäksi kivistä on tehty tulisijoja, hautapaikkoja ja aitoja. 1200 - 1300 -luvuilla rakennettiin maamme vanhimmat kivirakennukset, kirkot ja linnat. Ne ovat edelleen käyttökelpoisia.

Rakennusmateriaalina kivi on kestävä ja kaunis, mutta se on myös kallis. Tämän vuoksi kiveä ei yleisesti ole käytetty talojen rakentamisessa. Kiveä käytetään kuitenkin sisustuksessa, esimerkiksi takkoina ja pöytälevyinä.